تعداد مقالات: 1073
76. مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 11-22

10.22060/ceej.2010.147

محمد صدقی‌اصل؛ حسن رحیمی؛ حسن خالقی


80. بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 11-17

10.22060/ceej.2015.396

علی اکبر رمضانیا نپور؛ سید سجاد میر ولد؛ احسان آرامون؛ منصور پیدایش


81. تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه برای مناطق مرکزی شهر اردبیل

دوره 47، شماره 2، آذر 1394، صفحه 11-22

10.22060/ceej.2015.557

عباس ارجمندنوشهر؛ غلامرضا نوری؛ Ramin Sadeghi


83. دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-23

10.22060/ceej.2013.12

علی اکبر رمضانیانپور؛ پویا پوربیک؛ فرامرز مودی


92. میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتو با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-34

10.22060/ceej.2020.18975.7013

علیرضا رئیسی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمد علی رهگذر


94. ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 197-204

10.22060/ceej.2017.13235.5353

ولی الله کریمی؛ مصطفی رشیدپور


97. بررسی خواص مکانیکی، فوتوکاتالیستی و واکنش زایی نانو ذرات اکسیدروی در محیط سیمانی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 257-268

10.22060/ceej.2017.12333.5194

سید حسام مدنی؛ امیر خاقانی بروجنی؛ امین پورجهانشاهی


100. تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 401-414

10.22060/ceej.2018.13553.5435

محمدرضا مردی پیرسلطان؛ فواد کیلانه ئی؛ بنیامین محبی