موضوعات = محیط زیست ، آلودگی
پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1097-1108

10.22060/ceej.2018.14381.5639

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ محمدجواد زارعیان؛ حمید کاردان مقدم؛ کمال محتشم


اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 109-118

10.22060/ceej.2017.13176.5343

مهشید شهبازی سحرانی؛ سیامک بوداقپور؛ محسن میرمحمدی؛ احمدرضا حاجی زاده


مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1033-1042

10.22060/ceej.2017.12215.5148

حمیدرضا صبا؛ بهروز حلیمی؛ سعید جعفری مهرآبادی؛ سعید سعیدی جم


تأثیر کاربرد باکتری بر بهبود عملکرد بتن هوا دار

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1103-1112

10.22060/ceej.2018.12371.5188

نیلوفر پرستگاری؛ داود مستوفی نژاد


تثبیت زیستی ماسه به روش تزریق سطحی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 735-746

10.22060/ceej.2017.13078.5324

اکرم کریمیان؛ محمود حسنلوراد؛ غلامرضا کریمی


تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ تزئینی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 453-460

10.22060/ceej.2017.12563.5230

زهرا سپهوند؛ کیانوش بارانی بیرانوند


پیش‌بینی توان کشی آسیای نیمه خود شکن با شبکه عصبی مصنوعی شعاعی بر اساس مولفه‌های اصلی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 511-518

10.22060/ceej.2017.12599.5240

فاطمه السادات حسینیان؛ بهرام رضایی؛ سعید سلطانی محمدی


اثر اسید سولفوریک برخصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک و پت

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-120

10.22060/ceej.2017.11573.5036

علی شاهینی؛ مجتبی یعقوبی سرسختی؛ هومن جانفشان عراقی


تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 679-686

10.22060/ceej.2016.698

فاطمه السادات حسینیان؛ مهدی ایران نژاد؛ امیررضا آزادمهر


جدایش انتخابی مس از سرب و قلع به روش استخراج حلالی

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 577-580

10.22060/ceej.2016.618

مریم کاوسی؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ صادق فیروزی