موضوعات = روش های آزمایشگاهی
مطالعۀ دو بعدی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مسلح‌کننده در خاکریزهای متکی بر شمع

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-50

10.22060/ceej.2024.21779.7823

محمد فخریان نژاد؛ سید حمید لاجوردی؛ سوزان جی.ام. ون اکلن؛ آرش نیری