کلیدواژه‌ها = بتن
رفتار حرارتی بتن با لاستیک بازیافتی و پودر شیشه به عنوان بخشی از ریزدانه و سیمان

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-108

10.22060/ceej.2022.21263.7670

رضا ثقفی لاسمی؛ مسعود ضیایی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ رضا اسماعیل آبادی


مقایسه بتن حاوی پودر باریت و گرافیت در برابر پرتو گاما و کد MCNP

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1143-1158

10.22060/ceej.2019.15248.5861

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ سمیرا کاظمی راد


تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 19-32

10.22060/ceej.2016.611

عباس آقاجانی کوپایی؛ محمدعلی گلعذار؛ احمد ساعتچی؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی


تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 69-80

10.22060/ceej.2013.17

عباس آقاجانی کوپایی؛ احمد ساعتچی؛ محمد علی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی


بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی با سیستم تونلی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 31-42

10.22060/ceej.2012.93

ساسان عشقی؛ علیرضا توافقی جهرمی