کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2931-2944

10.22060/ceej.2019.16244.6168

سمیه ایمانی امیرآباد؛ اشکان فرخ نیا؛ سعید مرید؛ رضا روزبهانی


2. بررسی تأثیر دما بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 1971-1982

10.22060/ceej.2019.15768.6021

اکبر چشمی؛ فریبرز محمدی؛ علی محمد رجبی


3. اثر تغییرات غلظت کربن‌دی‌اکسید بر روی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن‌آرمه

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 697-706

10.22060/ceej.2017.12385.5199

محمد قانونی بقا؛ محسنعلی شایان فر؛ محمد رضا یکه فلاح


4. اثر دما بر ترک خوردگی سطحی خاک‌ رس با خشک شدن

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 525-534

10.22060/ceej.2016.711

رضا پورحسینی؛ میترا موسوی؛ نغمه نصیری