نویسنده = محمود حسنلوراد
تعداد مقالات: 12
1. مقایسه اندرکنش سطح تماس ماسه‎ و ماسه رس‌دار با ژئوگرید PET در آزمایش بیرون‎کشیدگی بر مبنای طول موثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.22060/ceej.2021.18191.6800

علی ماهیگیر؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


2. بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 14-14

10.22060/ceej.2020.18801.6965

محمد حسین زاده؛ محمود حسنلوراد؛ سید ابوالحسن نائینی


4. بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه‌ی رُس‌دار

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 575-588

10.22060/ceej.2019.16146.6142

محمود حسنلوراد؛ محمد حسین زاده؛ سید ابوالحسن نائینی


5. بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل اشباع تحت جریان آب زیرزمینی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-106

10.22060/ceej.2018.14655.5709

فرزاد مصطفی زاده؛ فواد کیلانه ئی؛ محمود حسنلوراد


6. بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 657-670

10.22060/ceej.2018.13856.5499

مقداد حمید زاده؛ محمود حسنلوراد؛ رسول محمدپور سلوط


8. تثبیت زیستی ماسه به روش تزریق سطحی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 735-746

10.22060/ceej.2017.13078.5324

اکرم کریمیان؛ محمود حسنلوراد؛ غلامرضا کریمی


12. اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 95-104

10.22060/ceej.2009.223

محمود حسنلوراد؛ حسین صالح زاده؛ حبیب شاه نظری