نویسنده = بهرام رضایی
پیش‌بینی توان کشی آسیای نیمه خود شکن با شبکه عصبی مصنوعی شعاعی بر اساس مولفه‌های اصلی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 511-518

10.22060/ceej.2017.12599.5240

فاطمه السادات حسینیان؛ بهرام رضایی؛ سعید سلطانی محمدی


تاثیر چگالی و ابعاد ذرات کوارتز آلفا و سیلیس آمورف بر شناورسازی آنها

دوره 48، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-38

10.22060/ceej.2016.642

جعفر شهریورقوزوللو؛ بهرام رضایی؛ فاطمه منعمی مطلق؛ یونس شکاریان؛ محمد رضا اصلانی


مدلسازی ارتباط بین زبری سطح با ابعاد و اندیس کار کانی های باریت ، پیریت و کوارتز

دوره 47، شماره 2، آذر 1394، صفحه 81-89

10.22060/ceej.2015.560

جعفر شهریورقوزوللو؛ یونس شکاریان؛ Bahram Rezai؛ fateme Monemi motlagh؛ محمد رضا اصلانی