نویسنده = محمدرضا اصفهانی
رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 685-698

10.22060/ceej.2018.13927.5512

بهروز فراهی؛ محمد رضا اصفهانی؛ جواد سبزی


ظرفیت برش دوطرفه دال‌های تخت ساخته شده از بتن خودتراکم شونده سبک

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 461-470

10.22060/ceej.2017.12226.5153

علی مهندسی؛ محمد رضا اصفهانی؛ امیرمحمد خواجه محمودآبادی