نویسنده = علی اکبر رمضانیا نپور
بررسی مشخصات مکانیکی و نفوذپذیری یون‌های کلراید در بتن‌های حاوی رس کلسینه شده

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1119-1132

10.22060/ceej.2021.19247.7117

علی اکبر رمضانیان پور؛ امیرحسین یدک یراقی؛ آرش ذوالفقارنسب؛ امیرمحمد رمضانیان پور


تاثیر الیاف امباس (پلی‌پروپیلن اصلاح شده) بر رفتار بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 695-714

10.22060/ceej.2021.19071.7054

مسعود غلامی؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ امیرمحمد رمضانیان پور


دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسید سولفوریک

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 3693-3708

10.22060/ceej.2020.18068.6757

فرامرز مودی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ فرهاد فرهادیان؛ پوریا دشتی


بررسی اثر افزودنی کاهنده جمع‌شدگی در بتن مورد استفاده در روسازیهای بتنی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 2921-2936

10.22060/ceej.2020.17542.6600

مسعود غلامی؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ امیرمحمد رمضانیان پور


تأثیر استفاده از الیاف‌های پلیمری میکرو و ماکرو بر خواص مکانیکی و دوام روسازی بتن غلتکی

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 797-808

10.22060/ceej.2019.14895.5774

علی اکبر رمضانیان پور؛ جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخورشیدی؛ محمد مهدی لطفی


بررسی تاثیر مقدار ماده پایه و نسبت آب به مواد سیمانی در نفوذ یون های کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 673-684

10.22060/ceej.2016.695

علی اکبر رمضانیان پور؛ فرناز بهمن زاده؛ آرش ذوالفقارنسب؛ امیرمحمد رمضانیان پور


بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 121-138

10.22060/ceej.2016.696

علی اکبر رمضانیان پور؛ آرش ذوالفقارنسب؛ فرناز بهمن زاده؛ امیرمحمد رمضانیان پور


بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود

دوره 49، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-34

10.22060/ceej.2016.701

سعید حاجی قاسمعلی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ وحید لطفی؛ محمدحسین کاشفی زاده


مدلسازی تحلیلی منحنی بار-تغییرمکان در تیرهای بتنی مسلح

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 63-70

10.22060/ceej.2016.614

سعید حاجی قاسمعلی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ محمد حسین کاشفی زاده


مدیریت شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم خبره

دوره 47، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 141-151

10.22060/ceej.2015.479

علی اکبر رمضانیانپور؛ فرزاد مودی؛ مصطفی نامیان؛ منا دوست محمدی


بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 11-17

10.22060/ceej.2015.396

علی اکبر رمضانیا نپور؛ سید سجاد میر ولد؛ احسان آرامون؛ منصور پیدایش


دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-23

10.22060/ceej.2013.12

علی اکبر رمضانیانپور؛ پویا پوربیک؛ فرامرز مودی


بتن الیافی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 75-83

10.22060/ceej.2013.112

علی اکبر رمضانیانپور؛ پانته آ رشیدداداش


دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 19-25

10.22060/ceej.2012.136

علی اکبر رمضانیان پور؛ ابراهیم قیاسوند؛ محمد احسان کامل


نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی

دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 45-53

10.22060/ceej.2014.197

علی اکبر رمضانیان پور؛ منصور پیدایش؛ سید سجاد میرولد؛ احسان آرامون


خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد

دوره 42، شماره 2، آبان 1389، صفحه 69-74

10.22060/ceej.2010.180

علی‌اکبر رمضانیانپور؛ رضا اسماعیلی