نمایه نویسندگان

آ

 • آرامون، احسان بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]
 • آهوری، الناز بررسی عملکرد پانل میانی تقویت شدهبین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]

ا

 • ابراهیمی، مجید تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]
 • احمد زاده، علی بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]
 • اربابی، فریدون مطالعۀ آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانش‌تاب تمام فولاد(S-BRB) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 157-164]
 • اسلامی، ابوالفضل تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده های اصطکاکی آزمایش CPTu با توجه به تأثیر عوامل ابعادی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 117-130]
 • اصفهانی، محمدرضا تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • ایمانی، سید میثم تاثیر فاصله داری درزها بر ظرفیت باربری استاتیکی پی های سنگی در حالت گسیختگی پانچ [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]
 • امین، محمد مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصل بتنی با جزئیات متداول [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 57-65]

ب

 • برخورداری، کاظم مطالعه آزمایشگاهی برای شناسایی خاک‌های مسأله‌دار شهر اردکان [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 107-115]
 • بهشتی نژاد، حسین بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو ولاستونیت و مدلسازی آن به کمک شبکه های عصبی نوع GMDH [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 143-156]

پ

 • پیدایش، منصور بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]

ت

 • تابنده، سیده منا ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]
 • تبرک، معین مطالعۀ آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانش‌تاب تمام فولاد(S-BRB) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 157-164]

ج

 • جعفری، ملیحه بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو ولاستونیت و مدلسازی آن به کمک شبکه های عصبی نوع GMDH [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 143-156]
 • جعفریان، یاسر تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]
 • جلالپور بارفروش، حمیدرضا ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]

ح

د

 • دیلمی، اردشیر بررسی رفتار چرخه ای اتصال خمشی تیر به ستون قوطی با استفاده از ورقهای بال جوش شده و لچکی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]
 • دیوان، مجید تعیین ضریب رفتار قاب‌های پیش‌ساخته بتنی همراه با دیوار برشی پیش‌ساخته بتنی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 63-75]

ذ

 • ذهبیون، باقر تولید مصنوعی جریان رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

ر

 • رازقی، حمید رضا توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • رسولی دباغ، حامد کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌های غیرخطی با استفاده ازمکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده نیمه فعال [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 117-131]
 • رضا زاده، سامیه تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده های اصطکاکی آزمایش CPTu با توجه به تأثیر عوامل ابعادی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 117-130]
 • رمضانیا نپور، علی اکبر بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]

س

 • سبط، محمدحسن نقشه جامع خوشه ساخت [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 91-96]
 • سهرابی، نازنین مقایسه‌ی نتایج تحلیل عددی وآزمایشگاهی مقاومت بیرون‌کشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه‌ی درشت‌دانه در خاک چسبنده [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 67-78]
 • سهرابی شگفتی، ساحل تاثیر ترمیم کننده بتن ویژه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاکهای رمبنده [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 97-106]

ش

 • شالفروش، مجید طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغییر خط [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 79-90]
 • شریعتمداری، نادر توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • شریعت مهیمنی، افشین طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغییر خط [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 79-90]
 • شریف زاده، مصطفی تاثیر فاصله داری درزها بر ظرفیت باربری استاتیکی پی های سنگی در حالت گسیختگی پانچ [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]

ص

 • صابری زاده، سید محمد تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • صبوری، سعید بررسی عملکرد پانل میانی تقویت شدهبین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]

ض

 • ضیاءآبادی، مهران تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده های اصطکاکی آزمایش CPTu با توجه به تأثیر عوامل ابعادی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 117-130]

ط

 • طایفه، سید مسعود بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]
 • طلوع کیان، علیرضا بررسی رفتار چرخه ای اتصال خمشی تیر به ستون قوطی با استفاده از ورقهای بال جوش شده و لچکی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]
 • طمیمی، محسن تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده های اصطکاکی آزمایش CPTu با توجه به تأثیر عوامل ابعادی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 117-130]

ع

 • عبدلی، محمد علی بررسی میزان تأثیر پیش پردازش داده ها در دقت نتایج مدلسازی تولید پسماند شهری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 29-37]
 • عطایی، شروان برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح بر پایه نتایج محدود از تست بارگذاری [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]

غ

 • غضبان، فریدون بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]

ف

 • فلاح نژاد، ملیحه بررسی میزان تأثیر پیش پردازش داده ها در دقت نتایج مدلسازی تولید پسماند شهری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 29-37]
 • فهیمی فر، احمد تاثیر فاصله داری درزها بر ظرفیت باربری استاتیکی پی های سنگی در حالت گسیختگی پانچ [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]

ق

 • قربانی، علی تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 133-141]

ک

 • کاظمی نیا کرانی، حمیدرضا تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی سد و سنگ پی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 11-22]

ل

 • لطفی، وحید تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی سد و سنگ پی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 11-22]

م

 • محبی، محتشم کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌های غیرخطی با استفاده ازمکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده نیمه فعال [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 117-131]
 • محمدی، مجید مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصل بتنی با جزئیات متداول [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 57-65]
 • محمودی، خدیجه مطالعه آزمایشگاهی برای شناسایی خاک‌های مسأله‌دار شهر اردکان [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 107-115]
 • مختاریانی، محمود نقشه جامع خوشه ساخت [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 91-96]
 • مدح خوان، مرتضی تعیین ضریب رفتار قاب‌های پیش‌ساخته بتنی همراه با دیوار برشی پیش‌ساخته بتنی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 63-75]
 • میری، محمود بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو ولاستونیت و مدلسازی آن به کمک شبکه های عصبی نوع GMDH [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 143-156]
 • مراد پور، سولماز کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌های غیرخطی با استفاده ازمکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده نیمه فعال [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 117-131]
 • میر ولد، سید سجاد بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 11-17]
 • مطلب زاده، رویا تحلیل خطر احتمالاتی با اعمال اثرات رفتار غیرخطی خاک [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • مظلوم، موسی پیوستگی میلگردهای فولادی و پلیمری در بتن های خودتراکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 101-116]
 • معرفت، محمد صادق برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح بر پایه نتایج محدود از تست بارگذاری [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • مهر نهاد، حمید مطالعه آزمایشگاهی برای شناسایی خاک‌های مسأله‌دار شهر اردکان [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 107-115]
 • موسوی، سید وحید بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب تاثیر ترمیم کننده بتن ویژه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاکهای رمبنده [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 97-106]
 • مومنی، کمیل پیوستگی میلگردهای فولادی و پلیمری در بتن های خودتراکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 101-116]

ن

 • نایبی، احمد توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • نیکنام، احمد اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 ایران برای ساختگاههای نزدیک گسل با استفاده از زلزله های ثبت شده با و بدون اثرات جهت داری ( مقایسه با UBC-97و ASCE-7-2005) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 165-188]

و

 • وثوقی فر، حمید رضا ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]
 • وحیدی، حسین بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 77-90]

ه

 • هاتف، نادر مقایسه‌ی نتایج تحلیل عددی وآزمایشگاهی مقاومت بیرون‌کشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه‌ی درشت‌دانه در خاک چسبنده [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 67-78]

ی

 • یزدانی، مهدی برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح بر پایه نتایج محدود از تست بارگذاری [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • یغمائی سابق، سامان تحلیل خطر احتمالاتی با اعمال اثرات رفتار غیرخطی خاک [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • یگانه فرد، مصطفی تولید مصنوعی جریان رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • یوسفی دادرس، احسان اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 ایران برای ساختگاههای نزدیک گسل با استفاده از زلزله های ثبت شده با و بدون اثرات جهت داری ( مقایسه با UBC-97و ASCE-7-2005) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 165-188]