بررسی تاثیر پذیری نمودار تنش-کرنش از خواص رئولوژیکی بتن های خود تراکم الیافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

در بتن خودتراکم الیافی، از یک سو الیاف و از سوی دیگر خواصی مانند قابلیت پرکنندگی، سبب ایجاد مخلوطی همگن می گردد. در این پژوهش ۱۰ طرح اختلاط مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته که یک طرح آن برای نمونه شاهد و ۹ طرح دیگر شامل درصد های حجمی ۰.۲۵ ، ۰.۵ ، ۰.۷۵ الیاف هایی از نوع فولادی ، ماکروسنتتیک تک رشته ای (MEX 100) و کربن پلیمری تقویت شده (CFRP) می باشد.در این تحقیق رفتار رئولوژی بتن تازه خود تراکم به کمک آزمایش رئومتر و همچنین آزمایش های متداول تعیین خواص خودتراکمی بتن تازه که شامل آزمایش های جریان اسلامپ ، حلقه J ، جعبه L ، جعبه U ، قیف V می شود بررسی گردید. در ادامه نیز مدل رفتاری بتن سخت شده بر اساس آزمایش های تعیین خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته) تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن الیاف به بتن تازه سبب کاهش خواص خود تراکمی و رئولوژیکی بتن می گردد و همچنین با افزایش درصد های حجمی الیاف این تاثیر بیشتر نمایان می گردد بطوری که زیادترین تاثیر را می توان در طرح های حاوی الیاف CFRP مشاهده کرد. نتایج مربوط به خواص مکانیکی بتن سخت شده نیز نشان دهنده آن است که افزودن الیاف ها با مقادیر پایین به بتن خودتراکم سبب بهبود برخی از این خواص می گردد ولی استفاده از مقادیر بالای الیاف سبب افزایش شکل پذیری و در نتیجه کاهش مقادیر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته در بتن های خود تراکم می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of the stress-strain diagram on the rheological properties of fiber self-compacting concrete

نویسندگان [English]

  • Reza Farokhzad
  • Farnam Gervehiee
Department of civil engineering,, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Self-compacting concrete (SCC) containing fibers is a continuous compound, in which the fibers are dispersed throughout the concrete matrix and reduce shrinkage and microcracks. Furthermore, SCC properties such as filling capability and high efficiency produce a homogeneous mixture that could remove many problems of the conventional concrete. In this study, 10 mix designs were examined and tested, one of which was considered for the control sample and the other 9 designs included 0.25, 0.5, and 0.75 v/v% of steel, single-strand macrosynthetic (MEX 100), and carbon fiber reinforced polymer (CFRP) fibers. The rheological behavior of fresh SCC was investigated by the rheometer test as well as common tests used to determine the properties of fresh SCC, including slump flow, J-ring, L-box, U-box, and V-funnel tests. Then, the behavioral model of the hardened concrete was analyzed by tests determining mechanical properties such as compressive strength and modulus of elasticity. The results indicated adding fibers to fresh concrete reduced self-compacting and rheological properties of concrete; this effect became more visible with increasing the volume percentage of fibers, so that the greatest effect was observed in the design containing CFRP fibers. Results of mechanical properties of hardened concrete showed adding low volumes of fibers to SCCs improved some of these properties. However, using high volumes of fibers increased ductility and, thus, reduced compressive strength and modulus of elasticity in SCCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete
  • Novel fibers
  • Rheological behavior
  • Rheometer
  • Mechanical properties