بررسی آزمایشگاهی اثرات افزودن پوزولان و سرباره بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت های سیمانی خودتراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

3 گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان

چکیده

استفاده از بتن در صنعت رو به گسترش است. بتن کامپوزیتی خودتراکم به عنوان کامپوزیت سیمانی با کارایی و چسبندگی بالا شناخته می شود. این کامپوزیت دارای قابلیت روانی و کارایی زیادی می باشد به طوری که استفاده از این بتن علاوه بر کاهش زمان ساخت، به کاهش هزینه نیز می‌انجامد. کامپوزیت‌های خودتراکم بدون نیاز به ویبره در قالب جای می‌گیرند و از کوچکترین درزی عبور می‌کنند. در این مطالعه اثرات افزودن میکروسیلیس، خاکستر بادی و پوزولان GGBFS بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت سیمانی خودتراکم در 8 طرح اختلاط بررسی شد. در ساخت نمونه‌ها از 3 افزودنی جایگزین سیمان به میزان 10 درصد در طرح اختلاط‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش مقاومت فشاری نمونه دارای 10 درصد میکروسیلیس افزایش مقاومت به میزان 4/5 درصد بیشتر از نمونه مرجع داشت که نتایج آزمایش‌ها بیان کننده آن بود افزودن میکروسیلیس موجب افزایش مقاومت و جذب آب در نمونه‌ها می‌شود. این در حالی هست که این پوزولان موجب کاهش روانی بتن خودتراکم می‌شود. از طرف دیگر در طرح اختلاط‌های دارای خاکستر بادی، میزان مقاومت کاهش پیدا می‌کرد ولی برای سرباره تغییراتی به صورت چشمگیر مشاهده نشد. در مجموع آزمایش‌های دیگری همچون مقاومت کششی، مقاومت خمشی، جذب آب، مویینگی، امواج پالس آلتراسونیک و مقاومت ضربه‌ای بر روی طرح اختلاط‌ها انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effects of pozzolan and slag addition on mechanical properties of self-compacting cementitious composites

نویسندگان [English]

  • Aref Bastami 1
  • Fereydoon Omidinasab 2
  • Ahmad Dalvandc 3
2 Civil, engineering, lorestan university, khorramabad, iran
چکیده [English]

The use of concrete in industry is expanding. Self-compacting composite concrete is known as a cement composite with high performance and adhesion. This composite has a lot of psychological capabilities and efficiency, so that the use of this concrete, in addition to reducing construction time, also reduces costs. Self-compacting composites fit into the mold without the need for vibration and pass through the smallest seam. In this study, the effects of adding microsilica, fly ash and GGBFS pozzolan on the mechanical properties of self-compacting cement composite were investigated in 8 mixing designs. In making samples, 3 alternative cement additives at the rate of 10% were used in different mixing designs. In the compressive strength test, the sample with 10% microsilica increased the resistance by 5.4% more than the reference sample, which showed that the addition of microsilica increases the strength and water absorption in the samples. However, these pozzolans reduce the flow of self-compacting concrete. On the other hand, in the design of air ash mixtures, the resistance was reduced, but no significant changes were observed for slag. In total, other experiments such as tensile strength, flexural strength, water absorption, capillary, ultrasonic pulse velocity and impact resistance were performed on the mixing design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting cementitious composites
  • Micro silica fume
  • Fly ash
  • GGBFS
  • Mechanical properties