ارزیابی عددی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی بتن‌آرمه دارای بازشو مقاوم‌سازی شده با کامپوزیتCFRP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان

2 دانشگاه سمنان

3 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه استفاده از دیوارهای برشی بتن‌آرمه به ‌عنوان سیستم سازه‌ای باربر جانبی به علت عملکرد مطلوب در شکل‌پذیری، مورد استقبال طراحان قرار گرفته است. با این‌حال ایجاد بازشو در دیوار برشی بتن‌آرمه به دلیل مسائل معماری که امری اجتناب‌ناپذیر است، سبب کاهش مقاومت، سختی و شکل‌پذیری دیوار برشی می‌شود که جهت جبران این ضعف‌ها موضوع مقاوم‌سازی دیوار برشی بتن‌آرمه مطرح می‌گردد. در مقاله حاضر ابتدا یک نمونه آزمایشگاهی دیواربرشی بتن‌آرمه بدون بازشو در نرم افزار ABAQUS مورد صحت‌سنجی قرار گرفت. پس از صحت‌سنجی نمونه مورد نظر به ارزیابی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی بتن‌آرمه دارای بازشو مقاوم‌سازی شده با هشت طرح مختلف به صورت افقی، عمودی، مورب و ترکیبی توسط ورق‌های مسلح شده با الیاف کربن (CFRP) در نرم‌افزار اجزا محدود ABAQUS پرداخته شده است. جهت تحلیل استاتیکی غیرخطی، نمونه‌ها تحت بارگذاری‌جانبی‌چرخه‌ای قرار گرفته و پارامترهای مختلفی از قبیل سختی، تغییرمکان و شکل‌پذیری مورد بررسی و مقایسه واقع شده‌اند. نتایج به‌صورت منحنی‌های ظرفیت (نیرو-تغییر مکان)، شکل‌پذیری، کانتور خرابی فشاری و کششی ارائه گردید. همانطور که نتایج نشان می‌دهد مقاوم‌سازی دیوارهای برشی بتن‌آرمه دارای بازشو باعث افزایش مقاومت خمشی، برشی و شکل‌پذیری می‌گردد. نتایج نشان داد که نمونه RCSW8 به مقدار 12% نسبت به نمونه مرجع ظرفیت باربری افزایش پیدا کرده است. سختی نمونه RCSW8 به میزان 15% افزایش یافته و شکل‌پذیری بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Cyclic Behavior of Concrete Shear Wall with Opening Retrofitting with Composite

نویسندگان [English]

  • fatemeh zahiri 1
  • ali kheyroddin 2
  • majid gholhaki 3
1 Faculty of Civil Engineering - Semnan UNniversity
2 semnan university
3 professor
چکیده [English]

In recent years, reinforced concrete (RC) shear walls have been welcomed by structural designers with regard to their desirable seismic performance in terms of ductility. Most of the time, creating an opening in the RC shear wall due to the architectural issues, which is inevitable, results in reducing the strength, ductility and stiffness of the wall.For this reason, the issue of retrofitting the RC shear walls is developed to solve these weaknesses. In this paper, an RC shear wall with opening was retrofitted with eight different schemes of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) sheets in ABAQUS software which were:1-vertical and horizontal CFRP sheets around the opening in RCSW1 sample, 2-horizontal CFRP sheets to increase the shear capacity in RCSW2 sample, 3- vertical and oblique CFRP sheets to prevent diagonal cracks in RCSW3 sample,4-horizontal and vertical sheets in corners of the opening in RCSW4 sample,5-horizontal and oblique CFRP sheets to reduce diagonal cracks and the strain at the foot of the wall in RCSW5 sample, 6-vertical CFRP sheets to increase flexural capacity in RCSW6 sample,7-vertical, horizontal and diagonal CFRP sheets in RCSW7 sample, and 8- horizontal and vertical CFRP sheets in whole of the wall to increase flexural and shear capacity and improve ductility in RCSW8 sample. All samples were subjected to cyclic lateral loading.Various parameters such as stiffness, displacement, ductility and failure were selected to evaluate the results.Results showed that the RCSW8 in comparison to the control sample had a 12% increase in the bearing capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC shear wall
  • Cyclic behavior
  • Retrofitting
  • Composite
  • Finite element