مدیریت شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم خبره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی زلزله، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

به علت اهمیت شبکه‌های فاضلابرو در عملکرد جوامع، وضعیت جاری شبکه‌ها و هزینه‌های گزاف جایگزینی این سیستم‌ها، نیازمند بهسازی و بهبود سیستم‌های فاضلابرو برای افزایش عمر سرویس‌دهی آنها هستیم. همچنین لزوم تعیین اولویت‌های تعمیری برای تخصیص متناسب بودجه‌های محدود تعمیر و نگهداری در کنار مشکلات و ضعف‌های استانداردها و دستورالعمل‌های ارزیابی موجود، تهیه سیستم‌های هوشمند و خبره کامپیوتری برای ارزیابی شبکه‌های فاضلاب بیش از پیش نمایان می‌کند.. مهندسان می‌توانند با تهیه اجزاء نرم‌افزاری بر پایه سیستم‌های مدیریت دارائی هزینه‌های سنگین بازسازی را محدود کرده و در هر سال هزاران کیلومتر از فاضلابروها را بازرسی کنند. مقاله حاضر به بررسی تعدادی از سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری در مدیریت دارائی فاضلابرو در دنیا می‌پردازد و سپس به بررسی وضعیت آن در ایران اشاره می‌کند. این سیستم‌ها بر مبنای عملکردشان در ارتباط با سیستم کامل مدیریت دارائی زیرساختار دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه مفهموم اصلی هر یک از این ابزارها توضیح داده شده و داده‌های ارتباطی مورد نیاز مشخص گردیده‌اند. به علاوه این مقاله نگاهی به مسائل دربرگیرنده استفاده از ابزارهای معمول خواهد داشت و چارچوبی از نیازهای تحقیقات آینده در این زمینه را ارائه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Expert System in Sewer Network Management

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Ramezanianpour 1
  • Faramarz Moodi 2
  • Mostafa Namian 3
  • Mona Doostmohammadi 4
1 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 MSc Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
4 MSc Student, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology – Tehran, Iran
چکیده [English]

Usually the cost of sewer rehabilitation is large but the budget is limited. Owing to the importance of sewer networks in the functioning of society, the current state of the networks, and given the enormous cost of replacement of these systems, actions need to be taken to restore and/or improve the systems and to prolong their service-lives. For a holistic and sustainable rehabilitation planning, a reliable assessment model is needed which grades existing defects according to the real defect severity and gets most out of the exiting information, being tolerant to imprecise data. Hence, engineers can limit rehabilitation costs by producing software components based on asset management systems and assess thousands of kilometers of sewer each year. Little effort to date has focused on devising methodologies for gathering information about the condition of pipelines. It was not until the mid-1980s that the use of decision support tools emerged as an important element in pipeline rehabilitation. The tools range from simple ranking algorithms to information management systems and rehabilitation models. However, the basic concept of assessing the condition is to measure the type and extent of deterioration that the sewer is currently experiencing. This paper reviews some widespread decision support systems used in sewer asset management and the stages they cover. It also reviews the related studies on sewer network management in Iran. In addition, the article presents a framework and future research’s needs in this field. It is argued that the methodology presented in this paper would help the decision makers/sewer inspectors enormously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Expert system
  • Sewer Network
  • Assessment
[1] Kirkham, Robin, Kearney, Patrick D, Rogers, Kevin j, Mashford, John, “PIRAT—A System for Quantitative Sewer Quantitative Sewer Pipe Assessment”, The International Journal of Robotics Research, Vol. 19, No. 11, pp. 1033- 1053, November, 2000.
[2] Salvaneschi, Paolo, Cadei, Mauro, Lazzari, Marco, “Applying AI to Structutal Safety Monitoring and Evaluation”, IEEE, 1996.
[3] E. Ana, Jr, W.Bauwens, “Sewer Network Asset management Decision-Support Tools: A Review”, International Symposium on New Directions in Urban Water Management, September 2007.
[4] رونالدهادسن، دبلیو. هاس، رالف. اودین، وحید، ” مدیریت زیرساختارها “ ، بانکی، محمدتقی، چاپ اول، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1380 .
[5] Ruwanpura, J., Ariaratnam, S.T. and El-Assaly, “Prediction Models for Sewer Infrastructure Utilizing Rule-Based Simulation”, Civil Engineering and Environmental Systems, 21(3):pp. 169- 185.
[6] Stone, S., Dzuray, E.J., Meisegeier, D., Dahlborg, A.S. and Erickson, M, “Decision-Support Tools for Predicting the Performance of Water Distribution and Wastewater Collection Systems”, US EPA/600/R-02/029 (NTIS PB2003103052), 2002.
[7] شغلی، امیدرضا، احمدی مطلق، امیررضا، افشار، عباس،”سیستم پشتیبان تصمیم گیر به منظور انتخاب روش های مناسب بهسازی شبکه های فاضلاب“، دومین همایش ملی آب و فاضلاب )با رویکرد بهره برداری(،تهران، 13