تحلیل تأثیرات فصلی شرایط اقلیمی بر حجم ترافیک وسایل نقلیه سبک در آزادراه‌ها با تطابق زمانی پارامترهای آب‌وهوایی و اطلاعات ترددشماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران (راه و ترابری)، دانشکئه فنی، دانشگاه گیلان

2 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران (راه‌وترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

تغییرات احتمالی روی‌داده در الگو‌های ترافیکی در امتداد یک قطعه راه تابع عوامل بی‌شماری است. یکی از عوامل مؤثر بر حجم ترافیک، آب‌وهوا می‌باشد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر پارامترهای آب‌وهوایی من جمله متغیرهای دید افقی، سرعت باد، بارش باران، عمق برف و درجه‌حرارت بر حجم ترافیک وسایل‌نقلیه سبک به تفکیک فصول مختلف سال در محور برون‌شهری لوشان- قزوین می‌باشد. در این پژوهش، آمار ترددشماری و هواشناسی در سه قطعه مجزی مورد آزمون واقع شده است. بمنظور تحلیل آماری بررسی وجود تفاوت میان گروه‌بندی‌های متفاوت آب‌وهوایی با تعداد وسیله‌نقلیه سبک عبوری، از آزمون‌های آماری یو- من‌ویتنی و یا کروسکال والیس استفاده شده است. بعلاوه جهت بررسی وجود ارتباط میان تلفیق دو متغیر آب‌وهوایی با حجم ترافیک به تفکیک در قطعات مورد مطالعه از آزمون‌ تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان تردد در تمامی قطعات با کاهش میزان دید، بطور متوسط حدود 18 درصد کاهش یافته است. افزایش میزان بارش باران نیز تنها در فصول گرم‌تر بهار و تابستان منجر به کاهش حجم ترافیک گشته است. نتایج تحلیل آماری بررسی اثر تلفیقی دو به دو متغیرهای هواشناسی بر میزان تردد نیز بطور کلی نشان داد که در قطعه کوهین- محمودآباد نمونه تلفیق دو حالت بارش و برف و برف همراه با وزش باد تأثیرگذار بوده است. خروجی‌های روش پیشنهادی ضمن آشکارسازی تغییرات تردد در آزادراه‌ مورد مطالعه تحت شرایط آب‌وهوایی متفاوت، اطلاعات سودمندی را جهت مدیریت و برنامه‌ریزی حجم ترافیک و انجام امور پیشگیرانه در شرایط مشابه در اختیار متولیان مربوطه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal Impact Analysis of climatic conditions on freeways light- vehicle traffic volume with temporal adaptation of weather parameters and traffic information

نویسندگان [English]

  • meysam Effati 1
  • Chakavak Atrchian 2
  • Mahmud Davudi 3
1 Ph.D. in Geospatial Information Systems (GIS) Assistant Professor, Department of Civil Engineering (Road & Transportation), Faculty of Engineering, The University of Guilan, Iran
2 M.Sc. Student of Civil Engineering (Transportation), Faculty of Engineering, University of Guilan. Guilan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Weather conditions are one of the most effective factors on traffic volume. So the main purpose of this study is to identify the effect of variables related to seasonal changes in climate parameters included visibility (m), wind speed (m/s), rainfall (mm), snow depth (cm) and temperature (℃) on of Lowshan- Qazvin freeway light-vehicle traffic volume. In this research, traffic and meteorology data is evaluated on three separate sections. In order to examine the existence of differences between the different climatic groups and the number of Light vehicles, U-Mann-Whitney or Kruskal-Wallis statistical tests were employed. In addition, in the proposed research method, two-way analysis of variance test was used to statistically analyze the relationship between the combination of two climatic variables with traffic volume in the studied sections. The results showed that the amount of traffic in all parts decreased by an average of about 18% with a decrease in visibility. Also increasing rainfall only in warmer seasons of spring and summer has led to a decrease in traffic volume. The results of statistical analysis of the combined effect of two-way meteorological variables on the amount of traffic in general showed that in the Kouhin-Mahmoudabad nemune section combination of rainfall and snow and snow with wind speed has affected the number of vehicles. The outputs of the proposed method, while revealing changes in freeway traffic volume under different climatic conditions, provides useful information to the relevant authorities for management and planning of traffic volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seasonal Changes
  • Threshold Indices
  • Light-Vehicle Traffic Volume
  • Freeway
  • statistical analysis