مدل اصلاح شده کلوین-وویت جهت شبیه سازی برخورد اجسام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

شبیه سازی پدیده‌ی برخورد بین اجسام یکی از مسائلی است که همواره در علوم مهندسی مورد توجه بوده است. مدل‌های بسیاری جهت شبیه سازی این پدیده توسط محققین مختلف ارائه شده است. مدل کلوین-وویت یکی از مدل‌های مطرح در این زمینه است که به دلیل خطی بودن، مدل ساده ای بوده و از طرفی دقت مناسبی جهت شبیه سازی پدیده برخورد را در بسیاری از موارد دارد. یکی از نقاط ضعف در مدل اولیه کلوین-وویت ایجاد یک نیروی ضربه منفی قبل از جداشدن دو جسم می باشد که خلاف واقعیت بوده و توضیح فیزیکی روشنی برای آن وجود ندارد. البته این نقیصه در مدل های اصلاح شده‌ای که بعدها توسط محققین دیگر ارائه شد رفع گردید. در این تحقیق با اصلاح رابطه تخمین انرژی مستهلک شده و تعریف ضریبی به نام آلفا حین برخورد دو جسم، ضمن تنظیم انرژی مستهلک شده بین فاز برخورد و جدایش، دقت مدل کلوین-وویت نیز افزایش یافته است. در پایان توانایی مدل جدید در شبیه سازی پدیده برخورد در تخمین انرژی مستهلک شده حین برخورد، تاریخچه زمانی نیروی برخورد و مقدار بیشینه نیروی برخورد نسبت به سایر مدل های ویسکوالاستیک خطی سنجیده شده است. با استفاده از مدل کلوین-وویت جدید ارائه شده می توان پدیده برخورد بین دو جسم را با دقت مناسب تری شبیه سازی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A modified Kelvin-Voigt Model to simulate the collision of bodies

نویسندگان [English]

  • Hamid Toopchi-Nezhad 1
  • Mohammad Papi 2
1 Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc., Dept. of Civil Eng., Razi Univ., Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The effective simulation of collision between two adjacent structures has always been of interest in structural engineering. Several analytical models have been proposed by different scholars to simulate this phenomenon. The Kelvin-Voigt Model is one of the popular ones due to its linearity, and ease of application. In this study, a parameter (coefficient α) is introduced in the original Kelvin-Voigt Model to calculate the energy dissipation both in compression and restitution (separation) phases of the contact. Besides, the accuracy of the modified model has been improved by presenting a new equation for the estimation of damped energy. Furthermore, the tensile force is eliminated in the restitution phase. The effectiveness of the proposed modified model in the simulation of the collision was examined by comparing the results with those of the original model, as well as previous experimental studies. The mean relative error between the selected coefficient of restitution before the collision and the coefficient of restitution after the collision that was evaluated by different models were compared. The modified model proposed in this study showed the least error values among all of the other models. This indicated the ability of the model to estimate the damped energy with better accuracy. The results of this research study indicate that the proposed modified Kelvin-Voight Model is effective in the simulation of collision between two structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collision of Bodies
  • Pounding of Structures
  • Kelvin-Voigt Model
  • Damping Energy
  • Linear Viscoelastic Model