انتخاب طرح اختلاط بهینه با استفاده همزمان از الیاف بازیافتی فولادی و سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با تاکید بر مقاومت اولیه سنگدانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

3 کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

در این تحقیق خصوصیات بتنهای ساخته شده با سنگدانه‌های بازیافتی از نخاله‌های بتنی (RCA ) و مسلح شده به الیاف‌های فولادی بازیافتی از لاستیک‌های خودرو (RSF ) بررسی شد. در تولید RCA از 3 نوع نخاله بتنی با رده‌های مقاومتی اولیه 20، 40 و 80 مگاپاسکال استفاده شد. نتایج آزمایش‌های مربوط به سنگدانه‌ها نشان داد که افزایش مقاومت اولیه RCA موجب افزایش چگالی و مقاومت سائیدگی و کاهش جذب آب و ملات چسبیده به سطح این سنگدانه‌ها می‌شود. در ساخت نمونه‌ها، RCA به میزان 0، 50 و 100 درصد جایگزین سنگدانه‌های طبیعی (NA ) شد. علاوه بر این، نمونه‌ها با استفاده از 0، 5/0 و 1 درصد حجمی RSF مسلح شدند. در مجموع بر روی 21 طرح اختلاط آزمایش‌های متنوعی همچون اسلامپ، UPV ، جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی انجام شد. نتایج آزمایش‌ها بیان کننده‌ی آن بود که استفاده از RCA بر روانی، کیفیت و خصوصیات مکانیکی بتن تاثیر منفی دارد که با افزایش مقاومت اولیه RCA و همچنین استفاده از RSF می‌توان از این تاثیر منفی جلوگیری کرد. در نهایت با انجام آنالیز اقتصادی و بهینه‌یابی چند متغیره مشخص شد که استفاده از RSF و 50 درصد RCA با مقاومت اولیه 40 و 80 مگاپاسکال از لحاظ اقتصادی، مقاومتی، روانی و کیفیت توجیه‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection of optimal mix design with simultaneous use of RSF and RCA with emphasis on the initial strength of RCA

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Sahraei Moghadam 1
  • Fereydoon Omidinasab 2
  • Mahdi Abdali Kia 3
1 Ph.D student, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Civil, engineering, lorestan university, khorramabad, iran
3 M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

In this research, the properties of concrete made with recycled concrete aggregate (RCA) and reinforced with recycled steel fibers from waste tires (RSF) were investigated. In the production of RCA, 3 types of concrete waste with initial strength of 20, 40, and 80 MPa were used. The results of aggregates tests showed that increasing the initial strength of RCA increases the density and abrasion resistance and decreases the water absorption and amount of mortar attaching to the surface of these aggregates. In the making of specimens, 0%, 50%, and 100% of natural aggregates (NA) was replaced by RCA. In addition, the specimens were reinforced by using of 0%, 0.5%, and 1% RSF. Various tests such as slump, UPV, water absorption, compressive strength, splitting tensile strength, and flexural strength were performed on 21 mix designs. The results of these tests indicated that the using of RCA had a negative effect on the workability, quality, and mechanical properties of concrete, which can be prevented by increasing the initial strength of RCA and also using RSF. Finally, by economic analysis and optimization of mixing designs, it was concluded that it is justified to use RSF and 50% RCA with initial strength of 40 and 80 MPa, in terms of economy, resistance, workability, and quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete
  • RCA
  • RSF
  • Mechanical Properties
  • optimization