بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد

3 استادیار/ دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور افزایش راندمان و بهره‌گیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژه‌های ساخت به وجود آمده و در حال توسعه است. در کنار مزایای این فن‌آوری، چالش‌های جدیدی نیز پدید آمده که بخش مهمی از آنها مسائل حقوقی و قراردادی است. قراردادهای متداول صنعت ساخت توانایی پاسخ‌گویی به شرایط ویژه BIM را ندارند و در سطح بین‌المللی نیز رویکردهای گوناگونی برای رفع این مشکل  مطرح شده است. برخی با تدوین قراردادهای جدید و برخی با تهیه پیوست‌های ویژه BIM که به قراردادهای موجود اضافه می‌شوند، با موضوع روبه رو شده‌اند. تعدادی نیز هنوز در حال بررسی و پژوهش برای رسیدن به پاسخ مناسب هستند، در ایران نیز هنوز چارچوب قراردادی مشخصی برای BIM تدوین نشده است. بررسی این راهکارها که به صورت جداگانه و پراکنده در اقصی نقاط جهان انجام گردیده‌اند، ضرورتی است که با تجزیه و تحلیل آنها می‌توان دیدگاه روشنی از روش‌های حل مسأله، پیشِ روی تصمیم‌گیرندگان قرار داد تا بتوانند به رهیافت مناسبی برای تدوین چارچوب قراردادی BIM دست یابند. این مقاله با بررسی 21 مورد از راهکارهای ارائه شده در هفت کشور پیشرو در BIM و نظرسنجی از متخصصین داخلی صنعت ساخت، این راهکارها را مقایسه و مزایا و معایب هر کدام را دسته‌بندی نموده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تهیه "پیوست قراردادی BIM" و الحاق آن به قراردادهای موجود، می‌تواند راهکار قابل قبولی برای رفع مشکلات قراردادی BIM باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای چگونگی تدوین چارچوب قراردادی مناسب در تطبیق با شرایط و الزامات موجود کشور ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Contracts of Building Information Model (BIM) and the Approach to its Contractual Framework Codification

نویسندگان [English]

  • siamak nilchian 1
  • javad majrouhi sardrood 2
  • Mehrab DarabPour 3
  • Shahryar Tavousi Tafreshi 4
1 Student/ Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor/Director of Construction Engineering and Management Program/ Department of Civil Engineering/ Azad University Central Tehran Branch
3 3) Assistant Professor, Director of Law, Beheshti University, Tehran, Iran
4 4) Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Building Information Modeling (BIM) has been created to increase the efficiency and use the abilities of the digital tools in construction projects and is improving more and more. In addition to the benefits of this technology, some new challenges have been rosed most of which are related to legal and contractual issues. The routine contracts of the construction industry cannot respond well to the special situation of BIM, and various approaches have been proposed at the international level to resolve this problem. Some of them are under investigation and research to reach an appropriate solution. A specific contractual framework has not been codified in Iran, either. The study of these approaches fulfilled separately and scattered all over the world is a necessity that must be analyzed to present an explicit viewpoint for the decision-makers to achieve an appropriate approach for BIM contractual framework codification. This study investigates 21 cases of the proposed approaches in 7 leading countries in this field (BIM) and receiving the domestic industrial professionals’ comments, has compared these approaches and categorized their advantages and disadvantages. The results of this research showed that providing “the contractual appendix of BIM” and its attachment to the existed contracts can be an acceptable approach for removing the contractual problems of BIM. In the end, some proposals were presented for the manner of an appropriate contractual framework along with the country's situation and requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BIM
  • Building information model
  • Contract
  • Construction
  • Law
 [1] M.R.N. Bloomberg, e. all, BIM Guidelines, in: N.Y.C.D.o.d. construction (Ed.), 2012.
[2] K.H. Martin Egger, Thomas Liebich,Jakob Przybylo, BIM-Guide for Germany Information und guidebook, in: B.a.U.A.B. Federal Ministry for Transport, Federal Republic of Germany (Ed.), Federal Ministry for Transport, Building and Urban Affairs (BMVBS), Federal Republic of Germany, Germany, 2014.
[3] Kuiper, D. Holzer, Rethinking the contractual context for Building Information Modelling (BIM) in the Australian built environment industry, Australasian Journal of Construction Economics and Building,  2013.
[4] W. Sabo, 3 Legal Issues to Consider When Designing Projects with a BIM Workflow, in, 2014.
[5] R. Eadie, T. McLernon, A. Patton, AN INVESTIGATION INTO THE LEGAL ISSUES RELATING TO BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM), in:  The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS COBRA AUBEA, Sydney, Australia, 2015.
[6] K. Udom, BIM: mapping out the legal issues in, 2012.
[7] R.H. Lowe, J.M. Muncey, CONTRACT FORMS AND DRAFTING/BUILDING INFORMATION MODELING Consensus DOCS 301 BIM Addendum, in:  Construction Lawyer, 2009.
[8] A.G.C.o.A. AGC, Consensus DOCS 301 BIM Addendum, in: USA, 2015.
[9] T.A.I.o. Architects, Instructions: C106™–2013, Digital Data Licensing Agreement, in: AIA, 2020.
[10] T.A.I.o.A. AIA, Guide, Instructions and Commentary to the  AIA Digital Practice Documents, in: AIA, USA, 2013.
[11] T.B.I.F. RTS, COBIM Common BIM Requirements, in: The Building Information Foundation RTS, Finland, 2012.
[12] BuildingSMARTFINLAND, Common InfraBIM requirements YIV, in:  MANAGING MODEL BASED PROJECT, Finland, 2015.
[13] buildingSMARTFINLAND, Inframodel Data Exchange, in, 2019.
[14] P. Khodaee, What should BIM-based contracts look like?, in, 2019.
[15] C.I.C. CIC, BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) PROTOCOL, in:  Standard Protocol for use in projects using Building Information Models, Beale and Company, London, 2013.
[16] H. Government, Digital Built Britain Level 3 Building Information Modelling - Strategic Plan, in, UK, 2015, pp. 47.
[17] TBHEditor, What is BIM, and How is it Implemented in Contracts?, in, 2016.
[18] T. Kaneta, S. Furusaka, A. Tamura, N. Deng, Overview of BIM Implementation in Singapore and Japan, Journal of Civil Engineering and Architecture, 10 (2016) 8.
[19] B.a.C.A. (BCA), BIM Essential Guide For BIM Execution Plan, in, Building and Construction Authority (BCA), Singapore, 2013, pp. 40.
[20] H. Su, Research on Construction Contract under BIM Constructions, Journal of Applied Sciences 13, 19 (2013) 3926-3930.
[21] CoBuilder, BIM in Germany, in, 2016.