ارزیابی قابلیت اطمینان المان میتینگ تحت اثر ضربات وارده ناشی از نصب فلوت‌اور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 صنایع دریایی، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه انرژی، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نیاز کشور به افزایش ظرفیت در میادین کنونی خصوصا میدان پارس جنوبی و راه اندازی میادین جدید، شناخت روش فلوت‌اور به عنوان روشی ارزان و قابل اطمینان به عنوان جایگزین روش جرثقیل امری بدیهی است. این روش در ذات پیچیده و نیازمند مطالعه تمامی پارامترهای محیطی و المان‌های درگیر در آن است. تمامی این عوامل دارای عدم قطعیت هستند. این پژوهش عدم قطعیت‌های محیطی و موجود در فولاد را با مقایسه دو مدل المان میتینگ و با استفاده از روش‌های سطح پاسخ و طراحی تاگوچی بررسی می کند. مدلی شامل جکت، شناور و عرشه برای ارزیابی هیدرودینامیکی در خلیج فارس و با 6 درجه آزادی توسعه داده شد. سپس با استفاده از ترتیب اجراهای طراحی‌های تاگوچی و روش باکس بنکن از روش‌شناسی سطح پاسخ و حداکثر تنش فون میزس بررسی و تابع حالت حدی بدست آمد. این تنش با استفاده از مدلی اجزا محدود از المان میتینگ که اثر ضربات و اندرکنش های موجود را در بر دارد محاسبه شد. با ایجاد دو تابع حالت حدی قابلیت اطمینان بر آنها انجام شد. در این توابع حالت حدی، اثر پارامترهای محیطی بر خرابی المان میتینگ بررسی شدند. در نهایت اثر عدم قطعیت‌های محیطی و تنش جاری شدن فولاد در روش فلوت اور با بهره‌گیری از روش های FORM و SORM و شبیه سازی مونته کارلو ارزیابی شدند و در نهایت مشخص شد افزایش عدم قطعیت ها در فولاد اثری شاخص و برخی از پارامترهای محیطی اثر کمی بر خرابی ایفا می-کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability analysis of leg mating unit under impact loads due to Floatover installation

نویسندگان [English]

  • Naser Shabakhty 1
  • Erfan Arabshahy 2
  • Mohammad Kasaeyan 3
1 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Offshore industry, Civil engineering department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran , iran
3 Energy, Civil engineering department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran , iran
چکیده [English]

Regarding Iran's needs to increase its current oilfields production, especially in the South Pars field and decommissioning new fields, it is a necessity to fully understand and comprehend the Floatover installation method as a cost-effective and reliable method and as an alternative for traditional lifting method. This method is complex in nature and demands the study of all environmental parameters and elements involved. All of these parameters contain uncertainty. This study examines the environmental uncertainties and uncertainty in steel by comparing leg mating units and using Taguchi design and response surface methods. A model including a jacket, topside, and a barge with 6 degrees of freedom was developed to assess hydrodynamic analysis in the Persian Gulf. Then, using the Taguchi design and the Box-Behnken method, and by monitoring the maximum von Mises stress, the explicit limit state function was generated. This stress was calculated using a finite element model that represents impacts and interactions. By creating two limit state functions, reliability analysis was performed. In these functions, the effect of environmental parameters on the failure of the leg mating units was investigated. Finally, the effect of environmental uncertainties and the yielding stress of steel in the Floatover method were evaluated using FORM and SORM methods and Monte Carlo simulation. It was concluded that uncertainties in steel and some of the environmental parameters have significant impacts on failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floatover installation method
  • Leg Mating Unit
  • Reliability Analysis
  • Response surface methodology
  • Taguchi method