بررسی عملکرد دیوار برشی همبسته با اتصال دو‌طرفه در حالت برگشت‌‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

سیستم دیوار برشی فولادی همبسته با ‌اتصال دو‌طرفه در حالت برگشت‌پذیر سیستم دوگانه‌ای می‌باشد که شامل دیوار برشی همبسته و قاب برگشت‌پذیر می باشد، که توسط المان‌های خرپایی در تراز طبقات به ‌صورت مفصلی به همدیگر متصل شده‌ند. در این سیستم، تیرهای همبند و صفحات‌ جان وظیفه اتلاف انرژی را داشته و قاب برگشت‌پذیر، وظیفه برگشت‌پذیری را بر عهده دارد. در این مقاله به بررسی مطالعات عددی بر روی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته با ‌اتصال دوطرفه در حالت برگشت‌پذیر با نیروی پیش‌ کشیدگی اولیه و بدون نیروی پیش‌کشیدگی با سختی‌های پس از تسلیم تحت شیب‌های 12 ، 16 و 20 درصد در نرم ‌افزار آباکوس پرداخته شده است؛ بنابراین 9 نمونه 6 طبقه دیوار برشی فولادی همبسته به صورت برگشت‌پذیر با نیروی پیش‌ کشیدگی اولیه و بدون نیروی پیش‌کشیدگی به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد طراحی شده و این نمونه‌ها تحت تحلیل بار افزون، چرخه ای و تاریخچه زمانی قرارگرفته‌اند. نتایج نشان داده سیستم دیوار برشی فولادی همبسته با ‌اتصال دوطرفه در حالت برگشت‌پذیر با نیروی پیش‌ کشیدگی اولیه با شیب سختی پس از تسلیم 20 درصد نسبت به دیگر سختی‌های پس از تسلیم، دارای دریفت پسماند کمتر، توزیع تغییر مکان جانبی نسبی کمتر، مرکزگرایی بهتر و اتلاف انرژی کمتر می‌باشد. همچنین توزیع تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و دریفت پسماند در نمونه‌های برگشت‌پذیر با نیرو پیش‌کشیدگی اولیه و بدون نیروی پیش‌کشیدگی در طبقات یکسان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance assessment of the coupled shear wall with two-side connection and self-centering

نویسندگان [English]

  • reza motamedi 1
  • Mohammad gholami 2
1 Department of civil engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Department of Civil engineering, Yasouj, University Yasouj, Iran
چکیده [English]

coupled shear wall with two-side connection and self-centering is a dual System, Including shear wall with Coupling and Self centering Which are joined together by truss elements in the alignment of the floors. In this dual system, beams coupling and plates have the function of energy dissipation and the self-centering frame has the function of reversibility. In this study, we investigate numerical studies on seismic performance of coupled shear wall and self-centering Primary pre-tensioning force and without pre-tensioning force with post-yield hardness under 12, 16 and 20% slope in ABAQUS software discussed. Therefore, 9 samples of 6 story coupled shear wall and self-centering Primary pre-tensioning force and without pre-tensioning force are designed in way performance-based plastic design and these samples have been subjected to and analyzed with push-over, cyclic, and time history analyzes. The results show that the coupled shear wall with two-side connection and self-centering Primary pre-tensioning force state with 20% slope stiffness compared to post-yield hardness, less residual drift, less relative lateral displacement distribution, Self-centering Better, less energy dissipation. Also, the distribution of relative lateral displacement and residual drift in self-centering Primary pre-tensioning force samples is less than without pre-tensioning force And in performance-based plastic design on relative lateral displacement distribution and residual drift performance is the same as force based design method, also, The distribution of the relative lateral displacement of the stories and the residual drift are the same in the self-centering Primary pre-tensioning force and without pre-tensioning force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ductile member
  • self-centering frame
  • post-yield hardness
  • pushover analysis
  • performance-based plastic design