ارزیابی بالانس انرژی در سازه‌های فولادی دارای مهاربند اصطکاکی پال تحت بارگذاری انفجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

امروزه از المان های زیادی در جهت کنترل ارتعاشات و کاهش آسیب های سازه ای استفاده می شود. میراگر اصطکاکی پال یکی از این المان ها است. این میراگر با اتلاف انرژی می تواند به کاهش خسارات سازه ای کمک کند. بارهایی مانند بار لرزه ای و انفجار هریک میزان قابل توجهی از انرژی را به سازه تحمیل می کنند. این انرژی باید توسط المان های سازه ای جذب یا دفع شود تا تعادل مجدد در سازه ایجاد شود. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از مفاهیم بالانس انرژی در سازه، عملکرد یک ساختمان ده طبقه دارای میراگر اصطاکی پال تحت بارهای متعدد انفجار بررسی شود. دو سازه ده طبقه با سیستم قاب خمشی با و بدون میراگر اصطکاکی پال در معرض 12 بار انفجار قرار گرفته و عملکرد آن ها با استفاده از مفاهیم دوران مفاصل پلاستیک، دریفت و انرژی کرنشی پلاستیک بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دوران مفاصل پلاستیک، دریفت طبقات و انرژی کرنشی پلاستیک تلف شده در المان های سازه ای در سازه دارای میراگر اصطکاکی پال کمتر از سازه ی بدون میراگر است. انرژی تلف شده در میراگر اصطکاکی پال از سهم انرژی کرنشی پلاستیک در سایر اعضا می کاهد و این عامل باعث کاهش آسیب های سازه ای می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Energy Balance on Steel Structure with Pall Damper under Blast Loading

نویسندگان [English]

  • majid moradi
  • Hamidreza Tavakoli
Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Today, many elements are used to control vibrations and reduce structural damage. Pall friction damper is one of these elements. This energy-dissipating damper can help to reduce structural damage. Various loads such as seismic and blast impose significant amounts of energy on the structure. This energy must be absorbed or dissipated by structural elements to create a new energy balance in structures. In this research, tried to investigate the performance of a ten-story building with a pall fraction damper under blast loads using the concept of energy balance in a structure. Tow ten-story steel MRF structure whit Pall fraction damper are exposed to 12 blast loadings and their performance has been investigated using the concepts of plastic hinges, drift and strain energy of plastic. The results of the study show that the plastic hinges, the story drift and the strain energy in structural elements in the model with a frictional pallet damper are less than the model without a damper. The dissipated energy in the pall friction damper reduces the contribution of plastic strain energy to other members, and reduces structural damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pall Damper
  • Blast Loading
  • steel structure
  • Energy balance
  • structural performance