بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

همان­طور که می­دانیم موفقیت پروژه­های عمرانی با عوامل کیفیت، هزینه و زمان تکمیل پروژه سنجیده می­شود. یکی از عوامل مهم تعیین­کننده عوامل فوق در پروژه­ها، نحوه عملکرد و همکاری پیمانکاران جزء و تأمین­کنندگان شرکت­های بزرگ عمرانی یا به عبارتی نحوه عملکرد زنجیره­های تأمین این شرکت­ها است. بنابراین شرکت­های عمرانی برای موفقیت در پروژه­ها، ناگزیر از استفاده از ابزارهای جدید علم و فن­آوری برای بهبود عوامل یادشده در زنجیره­تأمین خود هستند. از جمله راهکارهایی که در سال­های اخیر در موفقیت شرکت­های صنعتی در این امر مهم بسیار مفید بوده است، راهکار مهندسی ارزش است. بنابراین لازم است که این راهکار در شرکت­های عمرانی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین، مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا به بررسی مراحل و زمان اجرای فرایند مهندسی ارزش در شرکت­های عمرانی پرداخته و در ادامه مفاهیم مشترک راهکار مهندسی ارزش و مدیریت زنجیره تأمین بیان شده است. در پایان نیز فرایند عملیاتی شدن فرهنگ استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت­های عمرانی بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Management Improvement through Value Engineering Approach in the Construction Industry

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shahvand 1
  • Mohammad hasan Sebt 2
  • Mohammad taghi Banki 3
1 Ph.D Student of Construction Engineering and Management Dept., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate professor of Construction Engineering and Management Dept., Amirkabir University. of Technology,Tehran, Iran
3 Assistant professor of Construction Engineering and Management Dept., Amirkabir University of Technology Tehran, Iran
چکیده [English]

As it mentioned in the literature the key factors in construction projects success are cost, quality and time. The construction supply chain management (which manage both suppliers and subcontractors relationship with the general contractor) is one of the most essential approaches in improvement of these factors in the construction industry. Thus, the construction companies are inevitable to improve their supply chain management. In this research, firstly, the authors represent the conceptual coordination between value engineering and construction supply chain management. Next, the results of their simultaneous implementation in the project management are specified. At last, the steps of executing value engineering in the construction corporations’ organization are represented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • value engineering
  • Construction industry
[1] استدلر؛ هارتموت؛  ” مدیریت زنجیره تأمین “ ، ترجمه فراهانی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1383 .
[2]جبل عاملی، محمد سعید؛ میر محمد صادقی، علیرضا؛ مهندسی ارزش “ . ، تهران، انتشارات فرات، 1388
[3]Chopra, S.; Meindel, P.; “Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations ”, Prentice-Hall Inc, 2001.
[4]Algase, Drew M.; “Internalizing the value methodology at an automotive supplier”, SAVE international conference proceedings. SAVE, 8-14, 1998.
[5]Bhutta, Kh. S.; Huq, F.; “Supplier selection problem: A Comparison of the Total Cost of Ownership and Analytic Hierarchy Process Approaches”, International Journal of Supply Chain Management, 126-135, 2002.
[6]Briscoe, G.; Dainty, A. R.J.; Millett, S.; “Construction supply chain partnerships: skills, knowledge and attitudinal requirements”, European journal of purchasing & supply management, 243-255, 2001.
[7]Mentzer, J. T.; “Defining Supply Chain Management”, Journal of Business Logistics, 18, 2001.
[8]Naim, M. M.; “The book that changed the world.” Journal of Manufacturing Engineer, 13-16, 1997.
[9]Neile, B.; “Value engineering helps improve products at the design stage”, Marketing news, 18, 1991.
[10]Proverbs, David G.; Holt, Gary D.; “Reducing construction costs: European best practice supply chain implication”, European Journal of Purchasing & Supply Management, 149-158, 2000.
[11]Stevens, J.; “Integrating the supply chain”, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, 3-8, 1989.
[12]Tetsuo, I.; “Coordination of cooperative cost-reduction efforts in a supply chain partnership”, European Journal of Operational Research, 180-190, 2012.
[13] “Value engineering program-history”, 829, http://www.Stricom.army.mil, 2000.