بررسی و ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست؛

2 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

3 کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیس

چکیده

امروزه با وجود صنعتی شدن روش‌های ساخت، ساخت و ساز بعنوان یکی از پرخطرترین صنایع در جهان است. در میان فعالان این صنعت، افرادی که در کارگاه‌های ساختمانی حضور دارند، بیش از دیگران در معرض خطر هستند. از این‌رو توجه به ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی جایگاه خاصی در کاهش نرخ بروز حوادث در پروژه‌ها دارد. این در حالی است که ذینفعان پروژه‌ها توجه و تعهد چندانی به ایمنی نداشته و آنرا جزئی از کار و امری بدیهی می‌دانند.
در این تحقیق هدف آن است که بر پایه مطالعات میدانی (آماری و پرسشنامه) در سطح کشور و بخصوص شهر اصفهان، متداول‌ترین نوع حوادث و پیامدهای آنها شناسایی شود و با معرفی اصلی‌ترین عوامل وقوع حوادث بتوان ذینفعان پروژه‌ها را برای کاهش هرچه بیش‌تر حوادث کارگاهی راهنمایی نمود. نتایج مطالعات میدانی نشان می‌دهد از آن است که عوامل انسانی و سازمانی کارگاه‌های ساختمانی بخش زیادی از علل بروز حوادث را به خود اختصاص داده است و عوامل اصلی قراردادی ساخت و ساز (کارفرما، مشاور و پیمانکار)، آنچنان با قوانین و آیین­نامه‌های ایمنی آشنایی ندارند و در صورت آشنایی، نظارت از سوی عوامل بالادستی بر بکارگیری این اسناد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detect of Accident Causes in Construction Workplace

نویسندگان [English]

  • Eghbal Shakeri 1
  • Moslem Darabi 2
  • Mehdi Torabi Z 3
چکیده [English]

Despite today's huge improvements in construction engineering and management methods, construction projects are considered as the riskiest workplaces. The work cure at this projects sites more than others are at risk. Hence, special attention to safety in these workplaces is needed to reduce the rate of accidents.
However, the project stakeholders’ commitments to safety requirements are not evident at the regular arrangements. The aim of this study is to analyze the most common type of accidents and their consequences identified based on statistical and surveys in Iran construction projects and especially in Isfahan. Results shows that in building workplaces, human and organizational factors are the main sources of accidents. It also shows that project parties including owner, consultant and contractor are not familiar with safety rules and regulations and the lack of dedication, conviction and adequate supervision make this conditions worst. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Accident
  • Effect Factors
  • Accident cause
[1]مجموعه گزارشات حوادث ناشی از کار کشور در بایگانی   ، اداره کل بازرسی “.وزارت کار و امور اجتماعی”
 [2] وث، یان جی، " سیستم های ایمنی " ترجمه همایون  لاهیجانیان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶
[3] عاطفه افشارزاده،علل بروز حوادث، اداره کل امور رفاهی و  . خدمات گروه بهداشت و درمان، بهار ۸۲
.
[4] استاندارد 8402:1992 ISO
[5] راهنمای ISO/IEC Guide2
. ،
[6]سیروس، احمد “حفاظت ایمنی “انتشارات مانی، ۱۳۸۶
 [7]حسینی بهارانچی، سید رسول  " مدیریت ایمنی "، انتشارات جهان جام جم 1387
 
[8] سایت مشاور ایزو، مشاوره و استقرار سیستم مدیریت  کیفیت )مشاور ایزو(.www.moshaveriso.blogsky.com
» ،
[9]ارقامی، شیرازه، وبویا، مصطفی   “اصول ایمنی در صنعت و خدمات "  انتشارات فن آوران، ۱۳۸۵
 [10] سایت موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی .(NIOSH)
 
[11]Haslam, R.A. Hide. S.A , “contributing factors in construction accidents” , Ap Ergonomics , no 36,2005.
[12]Safety and Health in Construction, code of. practice, ILO, 1992.
[13]O. Salem et al A behavior - based Safety approach for Construction projects. Proceedings IGLC – 15, 2007.