دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی کارشناسی؛ دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی آزمایشگاهی بر روی اثر پودر سنگ­آهک بر دوام بتن­های قرار گرفته در محیط­های سولفاتی با غلظت بالا ارائه می­شود. به این منظور، نمونه­ها با 5 سطح جایگزینی سیمان توسط پودر سنگ­آهک، ساخته شد. در سنین مختلف، آزمایش­های تغییر مقاومت فشاری و وزن برروی نمونه­های بتنی که در محلول­های سولفات سدیم و منیزیم 10 درصد قرار داشتند انجام شد. هم­چنین نمونه­های منشوری ملات برای بررسی انبساط نمونه­ها، در محلول­های سولفات سدیم و منیزیم 5 و 10 درصد نگهداری شدند. بطور کلی دیده می­شود با افزایش میزان پودر سنگ­آهک، از مقدار مقاومت فشاری کاسته شده و شدت تخریب نمونه­ها در هر دو محلول سولفات با افزایش غلظت محلول، تشدید می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Durability of Concretes and Mortars Containing Limestone Powder Exposed to High Sulfate Environments

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ramezanianpour 1
  • Ebrahim Ghiasvand 2
  • Mohammad Ehsan Kamel 3
چکیده [English]

Sulfate attack is one of the most important problems concerning the durability of concrete structures. In this paper, the sulfate resistance of concrete and mortar specimens made from ordinary Portland cement containing limestone powder was studied. Strength reductions and mass changes of concrete specimens immersed in 10% Na2SO4 and MgSO4 solutions and Expansion of mortar prisms immersed in 5% and 10% Na2SO4 and MgSO4 solutions were monitored.
It was observed that compressive strength decreases with the limestone replacement percent  and also, deterioration is severer, the higher the concentration content sulfate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfate Attack
  • Limestone Powder
  • Compressive Strength
  • Cement mortar expansion
[1]Bonavetti, V. Donza, H. Rahhal, V. Irassar, EF.; “High strength concrete with limestone filler cements”, In:Malhotra VM et al., editors. High-performance concrete and performance and quality of concrete structures, vol. 186. Farmington Hill (MI USA): ACI Special Publication; p. 567–80, 1999.
[2]Bonavetti, V. Donza, HA. Menendez, G. Cabrera, OA. Irassar, EF.; “Limestone filler cement in low w/c concrete a rational use of Energy", Cem Concr Res; 33(6): p. 865–71, 2003.
[3]Cyr, M. Lawrence, P. Ringot, E.; “Efficiency of mineral admixtures in mortars: quantification of the physical and chemical effects of fine admixtures in relation with compressive strength”, Cem Concr Res; 36(2): p.264–77, 2006.
[4]Irassar, EF.; “Sulfate attack on cementitious materials containing limestone filler—A review”, Cem Concr Res;39: p.241–54, 2009.
[5]Kamile Tosun. Burak Felekoglu. Bülent Baradan. I, Akın Altun.; “Effects of limestone replacement ratio on the sulfate resistance of Portland limestone cement mortars exposed to extraordinary high sulfate concentrations”, Construction and Building Materials; p.
2534–2544, 2009.
[6]Pipilikaki, P. Katsioti, M. Gallias, J.L.; “Performance of limestone cement mortars in a high sulfates environment”, Construction and Building Materials; (23): p. 1042–1049, 2009.
[7]Gonzalez, MA. Irassar, EF.; “Effect of limestone filler on the sulfate resistance of low C3A Portland cement”,Cement and Concrete Research; (28), p.1655–67, 1998.