تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختاریافته طبق استانداردOGC و روابط توپولوژیکی عوارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار گروه نقشهبرداری دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 استادیار دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

داده­های مکانی حاصل از روش فتوگرامتری، یکی از مهمترین منابع داده برای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی وتحلیلهای مکانی هستند. با این حال مشکلات فراوانی در ارتباط با ذخیره­سازی، ساختاردهی و مدیریت درست این داده­ها وجود دارد. با توجه به قابلیتهای سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی، می­توان گفت که تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاههای داده، ضمن صرفه­جویی در زمان و هزینه تولید، ساختاردهی و بهنگام­رسانی محصولات نقشه­ای، سبب کاهش بسیاری از مشکلات موجود می­شود. علاوه بر این، با استفاده از این سیستمهای تلفیقی که در آن عملیات ساختاردهی به داده­های مکانی همزمان با عملیات رقومی­سازی و طبق روابط توپولوژیکی و استانداردهای تعریف شده انجام می­شود، شاهد تحولی بزرگ در زمینه استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به صورت آنی و بر خط خواهیم بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Integrated Photogrammetric and Spatial Database Management System for Producing Structured Data According to OGC Standard and Topological Relations

نویسندگان [English]

  • Farshid Farnood Ahmadi 1
  • Hamid Ebadi 2
  • Ali Mansourian 3
چکیده [English]

3D spatial data acquired using photogrammetric techniques, is one of the most accurate and economic spatial data sources for GIS and spatial analysis. But, there are still many problems about storing, structuring, and appropriate management of spatial data obtained using photogrammetric techniques. According to the abilities of spatial database management systems, it can be said that on-line integration of photogrammetric and spatial database management systems, saves time and cost of producing, structuring and updating map products. Also, by means of theses integrated systems that produce structured data based on defined standards and topological relations between features in real world at the time of feature digitizing process, a great development in the field of reel-time and on-line GIS can be occurred. In this paper, in addition to the evaluation of necessity and importance of integration of photogrammetric and spatial database management systems, and explaining different levels of the integration, design, implementation, and test of an integrated system is discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • DBMS
  • GIS
  • Integration
  • Photogrammetric systems
  • Spatial database
  • Topological relations
[1]Cameron, E. C. M., Hardy, P. G., 1998, Stereo Images with Active Objects-Integrating Photogrammetry with an Object Database for Map Production, ISPRS Commission II, Working Group II/2.
[2]Cui, Z., Cohn, A. G., Randell, D.A., 1993, Qualitative and Topological Relationships in Spatial Databases, in proceeding of the third symposium on large spatial databases, Singapore, Lecture note in Computer sciences n0 692, pp296-315.
[3]Ebadi, H., Farnood Ahmadi, F., Varshosaz, M., 2005, On-line Integration of Photogrammetric and CAD Based Systems with Emphasis on Logical Relations among Features, ISGIS, Malaysia.
[4]Ellul C., Haklay M., 2006, Requirements for Topology in 3D GIS, Review Paper, Transaction in GIS, ISSN:1361-1682, 10(2), 157-175.
[5]Egenhofer, M. J. , Herring, J. R., 1990, A Mathematical Framework for the Definition of Topological Relationships, in proceeding of the 4th international symposium on spatial data handling, Zurich, pp 803-813.
[6]Egenhofer, M. J., 1991, Reasoning about Binary Topological Relations, in proceeding of the second symposium on large spatial databases, Zurich, Lecture note in Computer sciences n0 525, pp 143-159.
[7]Green, D., Bossomaier, T., 2002, Online GIS and Spatial Metadata, Taylor and Francis Inc.
[8]Heipke Ch., 2004, Some Requirements for Geographic Information Systems: A Photogrammetric Point of View, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, ISSN: oo99-1112, Vol. 70, No. 2, pp. 185-195.
[9]Laurini, R., Milleret-Raffort, F., 1994, Topological Reorganization of inconsistent Geographic Databases,Computer and Graphics, ISSN: 0097-8493, Volume 18,Number 6, pp 803-813.
[10]Murray, Ch., 2002, Oracle Spatial User’s Guide and Reference, Oracle Corporation.
[11]Rigux, P., Scholl, M., Uoisard, A., 2000, Spatial Database with Application to GIS, ISBN:9781558605886.
[12]Woodsford, P. A., 2005, SYSTEM ARCHITECTURE FOR INTEGRATING GIS AND PHOTOGRAMMETRIC DATA ACOUSTION, ICWG II/IV.
[13]ESRI and Oracle-Solution for GIS and Spatial Data Management, An ESRI White Paper, 2000.
[14]The Importance of Going Open, Open GIS Consortium, 2003.