بررسی اثرات عامل های غایب مقاومت تسلیم و چیدمان میلگردها بر روی عامل های نمونه سازی ستون های مربعی شکل در استانداردهای موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران

2 نویسنده مسئول و دانشجوی فوق لیسانس، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران

3 استادیار , دانشگاه آزاد اسلامی, واحد مشهد

چکیده

منحنی غیرخطی نیرو- جابجایی ستون­های مربعی شکل در استانداردهایی که برای بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود به­کار می­روند، توسط دو مقدار a و b که به­ترتیب بیانگر کاهش ظرفیت جانبی و محوری هستند، تعریف میشوند. مقادیر این دو عامل در نشریه 360 و فیما 356 و همچنین ASCE41-06تابعی از سطح بار محوری و همچنین نسبت ظرفیت برش ستون به برش قابل تحمل توسط بتن است در حالیکه در بازنگری آیین­نامه ASCE41-06 این مقادیر تابعی از سطح بار محوری و همچنین نسبت حجمی تقویت­های عرضی است. در این مقاله یک شاخص محصورسازی که به خوبی بیانگر اثرات آرایش آرماتورهای طولی و عرضی و همچنین مقاومت تسلیم است، پیشنهاد شده است. این شاخص در پیش­بینی عامل a و b به ترتیب برای 38 و 13 نمونه ستون آزمایشگاهی به کار رفته و در ادامه جدولی از این شاخص محصورسازی ستون پیشنهاد می­شود. شاخص محصورسازی و هم­چنین جدول پیشنهادی، نشان­دهنده دقت بالاتری از پیش­بینی مقادیر a و b است. بطوریکه نتایج حاصله علاوه بر حفظ ملاحظات موردنظر آیین­نامه، بیشترین اختلاف بین مقادیر آزمایشگاهی و نتایج حاصله را از 7/4 برابر در نسخه بازنگری شده ASCE41-06 به 6/3 تقلیل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Missing Effects Of Yield strength And Arrangement Of Transverse Rebars On The Modeling Parameters Of RC Columns In Current Standards

نویسندگان [English]

  • Hosein Moghaddam 1
  • Mohammad Fallah 2
  • Meysam Samadi 3
چکیده [English]

The nonlinear force-displacement curve of RC columns are presented in the current standards for seismic rehabilitation of existing buildings (such as ASCE41) by two displacement-based values of “a” and “b” that correspond to the loss of lateral and axial capacities, respectively. The ASCE41 presents the values of these two parameters as a function of the volumetric ratio of transverse reinforcement. A confinement index is proposed in this paper that accounts for the yield strength and arrangement of the transverse reinforcements as well. This index was used to predict the parameters “a” of 38 tested RC columns and the parameters “b” of 13 other columns. A table is proposed that gives the values of these two parameters based on the values of the proposed confinement index of the columns. It is shown that the proposed confinement index and table predicts more accurate values of the parameters “a” and “b”. Based on the results, maximum difference ratio to experimental values is reduced from 4.7 to 3.6 in comparison with those of update to ASCE41-06 while satisfying its specifications and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic rehabilitation
  • RC column
  • Confinement
  • Earthquake
  • Standard
[1]Elwood, K. J. et al. (2009), Update to ASCE/SEI 41 Concrete Provisions., Peer report.
[2]Sheikh, S. A. and Uzumeri, S. M. (1982). Analytical Model For Concrete Confinement In Tied Columns.,ASCE Journal Of Structural Engineering 108:5, 2703–2723.
[3]Mander, B. J., Priestley J. N. M. And Park R. (1988). Theoretical Stress-Strain Model For Confined Concrete.,ASCE Journal Of Structural Engineering, 144:8, 1804-1826.
[4]Eurocode 8 (1995), Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures., commission of the European communities.
[5]Muguruma, H., Watanabe, F., and Komuro, T.,(1989). Applicability of High Strength Concrete to Reinforced Concrete Ductile Column., Transactions of the Japan Concrete Institute, 11, 309-316.
[6]FEMA 273, (1997), NEHRP guidelines for the Seismic rehabilitation of buildings, Federal emergency management agency.
[7]FEMA 356, (2000), Prestandard and commentary for the Seismic rehabilitation of buildings, Federal emergency management agency.
[8]ASCE/SEI 41-06, (2007), Seismic rehabilitation of existing buildings., American Society of Civil Engineers.