تعداد مقالات: 1073
2. بررسی مکانیک شکست سنگ‌های مختلف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-9

10.22060/ceej.2012.89

مسعود چراغی سیف آباد


4. بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-7

10.22060/ceej.2011.115

رضا عطارنژاد؛ سیده نگار طواف زاده حقی؛ سید علی حسینی


6. بررسی رفتار شالوده‏ های تقویت‏ شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای سیکلی افقی

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-10

10.22060/ceej.2010.145

سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ شکوفه صادقی‏فرد


8. اثر تقویت اجزای مرزی تو سط FRP در رفتار دیوار برشی بتن آرمه ی لاغر

دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 1-8

10.22060/ceej.2014.189

داود مستوفی ن‍‍‍‍ژاد؛ مریم محمدی انایی


10. روش طرح اختلاط بتن خود متراکم بر اساس حداقل حجم خمیر سیمان

دوره 41، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 1-9

10.22060/ceej.2014.226

پرویز قدوسی؛ آرمین منیرعباسی


12. تولید مصنوعی جریان رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 46، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-10

10.22060/ceej.2014.326

مصطفی یگانه فرد؛ باقر ذهبیون


13. ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-9

10.22060/ceej.2015.397

حمید رضا وثوقی فر؛ حمیدرضا جلالپور بارفروش؛ سیده منا تابنده


23. بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی