دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. فراوری مصالح ساختمانی آجر با خواص مکانیکی ویژه با استفاده از مواد بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19548.7199

بهزاد مهدی خانی


2. عملکرد دال‏های بتنی مسلح به الیاف هیبرید و پوزولان پومیس در برابر انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.20164.7356

محمدحسین تقوی پارسا؛ مجتبی طباطبائیان


3. بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای ساخته شده از بتن الیافی حاوی سنگدانه‌های طبیعی و بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.20251.7381

فریدون امیدی نسب؛ عباس اسکندری


4. بررسی عملکرد بلوک سبک هوادار اتوکلاوشده حاوی نانوگرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19950.7299

فاضل صدیقی؛ قاسم پاچیده؛ سیده بهنوش سلیم بهرامی؛ فردوس احمدی؛ سید جمال الدین موسوی مشهدی


5. بررسی فنی و اقتصادی بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونی به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.20403.7413

بابک گلچین؛ بهمن نوری؛ رامین مشک آبادی


6. به کارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری نوین برای بهره‌برداری تک هدفه از مخزن سد امیر کبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.18971.7012

ابوالفضل بنی اسدی مقدم؛ حسین ابراهیمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ابوالفضل اکبرپور


7. بررسی رفتار تناوبی خاک های ماسه ای لای دار با استفاده از آزمایش برش ساده سیکلیک در شرایط حجم ثابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19963.7302

رضا ضیایی موید؛ الهه خوانین زاده


8. ارزیابی تأثیر شکل مصالح دانه‌ای بر رفتار تراکم‌پذیری تک‌محوری به روش تحلیلی و آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19765.7255

وحید قربانپور؛ مهرداد امامی تبریزی؛ حسن افشین


9. مقایسه سرعت همگرایی بین الگوریتم‌های تخصیص ترافیک جهات مزدوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19708.7244

وحید کریمی؛ عباس بابازاده


10. ارزیابی تحلیلی تاثیر نوع اتصال مهاربند فولادی همگرای ضربدری به قاب بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19238.7129

یاشار هدائی پور؛ عادل فردوسی


11. بررسی عددی تاثیر آلودگی نفت خام بر پایداری شیروانی خاک رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20067.7334

کامران رهگوی؛ سعید میرآخورلی؛ امین بهمن پور


13. مطالعه آزمایشگاهی کاشت چسبی میلگرد در بتن تحت بار کششی و برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19838.7275

کیوان انتظاری؛ محمدصادق معرفت؛ عبداله حسینی


14. ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19652.7222

حسین محمدی؛ ابوالفضل اسلامی حسن آبادی؛ رضا مرشد


15. بررسی کارایی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن در کاهش COD پساب صنایع نوشابه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19302.7130

محمد جواد ذوقی؛ محمدرضا دوستی؛ محمدحسین ربیعی گسک؛ مهدی ایوبی


16. ارزیابی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای حائل پشت به پشت مهارشده به وسیله مهارهای صفحه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19079.7059

امیر نجفی زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی


17. مقایسه قابلیت الگوریتم جهش تصادفی قورباغه با دیگر الگوریتم‌های فراکاوشی در طراحی شبکه‌های فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19609.7215

فریبرز معصومی؛ سینا معصوم زاده؛ نگین ظفری؛ سارا اسفندمز


18. بررسی رفتار مکانیکی بتن الیافی حاوی پومیس و متاکائولن و مقاومت شیمیایی آن در برابر حملات اسیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20026.7319

کیانوش صمیمی؛ مهیار پاکان؛ امیرحسین فیروزبخت


19. تأثیر آتش در رفتار اعضاء فشاری فولادی کوتاه معیوب و ارزیابی آنها پس از مقاوم سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19938.7289

حامد مخدومی؛ رضا رهگذر؛ محسن محمدی زاده؛ امیر ساعدی داریان؛ کامبیز نرماشیری


20. تأثیر نوع تکیه گاه بار-جابجایی آزمایش خمش نیم‌دایره‌ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19356.7146

علی میرهاشمی؛ سعید صبحی؛ پویان ایار؛ افشار یوسفی عباسعلیلو


21. مدل‌سازی حدی جداساز لغزشی سه‌گانه و بررسی اثر آن بر رفتار روسازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20367.7423

محمود اسماعیلی؛ تورج تقی خانی


22. تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساخت های حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت در پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19216.7104

علیرضا روشنی؛ محسن گرامی؛ امید رضائی فر


23. حذف نیترات از پساب شهری در فرآیند جذب سطحی بر روی کربن فعال پوست پرتقال اصلاح شده با کیتوسان و ذرات آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19667.7228

حکیمه شریفی فرد؛ خدیجه امیرسادات؛ اصغر لشنی زادگان


24. پیاده سازی روش انرژی و ارزیابی دقت روابط کاهش شکل پذیری در تخمین پاسخ لرزه ای سازه های مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20147.7352

معین عبدالمحمدی؛ کیارش ناصر اسدی؛ جمال احمدی


25. شبیه سازی انفجار سازه‌های زیر زمینی برای کاربردهای مختلف به روش تفاضل محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19856.7282

اشکان قلی پور نوروزی؛ معین محمدی زاده؛ شایان ساکی پور


27. ارزیابی عملکرد بلند مدت عامل بازسازی کننده نفتنیک در بازیابی خصوصیات قیر پیر شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20188.7365

حسن زیاری؛ صادق بنانژاد؛ محمد علی زیاری


29. ارزیابی دوام رطوبتی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با نانو تیتانیوم دی‌اکسید با استفاده از انرژی آزاد سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

10.22060/ceej.2021.19458.7180

علیرضا ماهپور؛ مجتبی خدادادی؛ محمد شهرکی؛ فریدون مقدس نژاد


30. ارزیابی میدانی زمان تناوب اصلی ساختمان‌های بتن‌مسلح آسیب‌دیده و بهسازی‌شده: مطالعه موردی زلزله سر‌پل‌ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19174.7101

محمد خان محمدی؛ علیرضا آقابابائی مبارکه؛ سید سهیل مجید زمانی؛ فرهنگ فرحبد؛ مجید اشراقی؛ سعید بهبودی؛ سینا صیادی مقدم؛ محمد نفیسی فرد؛ فرهاد رحیمی افشار؛ عطا عبداله‌پور


31. تأثیر اندازه ذرات و درجه اشباع بر پتانسیل روانگرایی خاک ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20238.7376

سید ابوالحسن نائینی؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی؛ رضا ضیایی موید


32. بررسی تأثیر تغییر راستای بارگذاریِ باد بر پاسخ شمع‌های نیروگاه‌های بادی فراساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19070.7053

مسعود زارعان؛ احمد شانه ساز زاده؛ محمود هاشمی


33. مدلسازی رفتار خاک‌های دارای ساختار شکننده بر اساس مدل HISS و تئوری حالت آشفتگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19589.7206

علی فارسی جانی؛ احد اوریا


34. بررسی اثر لایه نازک بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری واقع بر خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20657.7490

احد باقرزاده خلخالی؛ مسعود مکارچیان؛ مرتضی عسکری؛ نوید گنجیان


36. افزایش سرعت محاسبات در تحلیل مدل‌های پری‌داینامیک خطی و غیرخطی تحت بارهای ضربه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20075.7337

نوراله مجیدی؛ حسین تاجمیر ریاحی؛ سید مهدی زندی آتشبار


37. بررسی تحکیم خاک به روش خارج کردن هوا با استفاده ازتحلیل عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.18264.6812

محمد کریمی؛ مریم یزدی؛ امیرعلی زاد


39. بررسی و مقایسه تاثیر الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و کورتا در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19457.7179

فریدون امیدی نسب؛ عباس اسکندری؛ امیرحسین صحرایی مقدم


40. بررسی آزمایشگاهی تاثیر خروج ‌از‌ مرکزیت و نسبت پهنا‌ به‌ ضخامت مقاطع دستک‌های‌ قوسی فلزی بر رفتار چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19890.7283

ابراهیم امامی؛ علی خیرالدین؛ امید رضائی فر


42. تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری شمع در خاک‌های رسی با استفاده از نمونه گیری مونت‌کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20268.7387

محمدمهدی احمدی؛ محمد جواد ماشین چیان


43. بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.19326.7140

سید مهدی امیرفخریان؛ محمدرضا اصفهانی


48. بررسی مطلوبیت فنی و اقتصادی بتن های بازیافتی حاوی پوزولان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20411.7415

سیدفتح اله ساجدی؛ حسن جلیلی فر


49. مدل عمر تیر بتنی بر مبنای مقاومت برشی تحت اثر حالت‌های مختلف نفوذ یون کلراید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.19296.7133

سید عباس حسینی؛ منصور باقری


51. تحلیل بیبلیومتریک تحقیقات صورت‌گرفته درخصوص خاکستر زباله‌سوز طی سال‌های 2000 تا 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20084.7339

امیر مصطفی حاتمی؛ محمدرضا صبور؛ مرتضی نیکروان


52. برآورد ایجاد بار گروه‌های بار توسط مدل روندگرای خطی در نواحی ترافیکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20385.7409

حمیدرضا نجفی؛ خشایار خاوریان؛ لعیا حسین رشیدی؛ محمد اربابی؛ امیر صمیمی


53. بررسی اثر الیاف ساقه برنج بر رفتار مکانیکی خاک‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.19397.7158

محسن کرامتی؛ فاطمه صباغزاده؛ امین رامش


54. بررسی رفتار خا ک منجمد تحت آزمایش فشاری محدود نشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20113.7374

علیرضا احمدی باروق؛ علیرضا نگهدار؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق


55. ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با و بدون میان‌قاب روی بستر صلب و انعطاف پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20043.7325

مصطفی حاجاتی؛ سید محمد متولی امامی


56. ارزیابی کارآیی پرده تزریق در کنترل نشت از ساختگاه سنگی به کمک آنالیز سه‌بعدی (مطالعه موردی: سد بتن غلتکی هایقر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20508.7446

میلاد رحیم پور؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل؛ جعفر فاضلی


57. رابطه‌ای جدید برای تعیین سهم باربری کلاهک در سیستم‌های رادیه شمع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20051.7329

علی قنبری؛ ساسان امیرافشاری؛ علی اسدی نیا


58. بررسی خواص مهندسی بتن سبک بیولوژیکی و سنجش اثر حفاظتی هوازا بر بهبود عملکرد باکتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.19671.7229

پریا دیناروند؛ علیرضا رشنو


59. کمانش خمشی سوله های یک دهانه بدون حرکت جانبی با تعیین و حل معادله مشخصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.19048.7047

عباس حق اللهی؛ علی اصغر صفوی


60. یک الگوی بارجانبی اصلاح شده در تحلیل استاتیکی خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20443.7429

مهدی ایزدپناه؛ علیرضا حبیبی؛ هومن صفاری


61. بهسازی و تثبیت خاک‌های نرم و سست ریزدانه به روش رسوب‌زایی زیستی کربنات کلسیم (مطالعه‌ی موردی: خاک ریزدانه دانشکده کشاورزی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.18917.6997

سارا کرمی؛ جهانگیر خزایی؛ محمد شریفی پور؛ روح الله شریفی


62. استفاده از روش تراکم کاهش یافته در نمونه سازی خاک ماسه کربناتی لای دار بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20439.7433

الهام قنبری؛ رضا ضیایی موید؛ سید ابوالحسن نائینی


63. رفتار لرزه‌ای اتصالات بتن‌آرمه تقویت شده با FRP با اعمال اثر چسبندگی فصل مشترک بتن-FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20456.7430

غلامرضا نوری؛ مرتضی کمالوند


64. شناسایی آسیب در شاه تیرهای بتنی عرشه پل ها با استفاده از توزیع زمان-فرکانس مربعی و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.19812.7262

حمیدرضا احمدی؛ علی مهدی اللهیاری؛ حسن مهدی اللهیاری


65. ارزیابی منابع آب محدوده مطالعاتی هشتگرد بر اساس سیستم حسابداری زیست‌محیطی و اقتصادی برای آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20846.7543

شیوا رجاییان؛ حامد کتابچی؛ تقی عبادی


66. بررسی کمی عوامل موثر بر رفتار پایه‌های پل بتن مسلح در برابر سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.19221.7105

فاطمه شهاب الدین؛ مهدی دهستانی؛ حسین یوسف پور


67. مطالعه عددی و آزمایشگاهی بررسی تأثیر استفاده از میراگر فلزی NSD در قاب‌های خمشی بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20435.7426

همت رحیمی؛ جواد اسفندیاری؛ مهرزاد تحملی رودسری


69. ارزیابی مشخصه‌های مخلوط‌های آسفالتی گرم اصلاح‌شده با نانوگرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20719.7514

کیومرث قلندری شمامی؛ میثم عفتی؛ سید محمد میرعبدالعظیمی


71. دوام ملات‌های پوششی سیمانی و ژئوپلیمری در شرایط محیطی شبیه سازی شده خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20908.7568

فرامرز مودی؛ سالار لشگری؛ پوریا دشتی


72. تأثیر تعداد و جنس لایه های خاک بر پاسخ سازه های مدفون در برابر انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.19195.7100

هادی دشتی؛ مبین همتیان


73. مطالعه ضربه دو ساختمان قاب خمشی فولادی مجاور یکدیگر در اثر زلزله‌های متوالی دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20553.7459

نوید سیاه پلو؛ سیدعبدالنبی رضوی؛ جواد مسلم زاده


74. مدل اصلاح شده کلوین-وویت جهت شبیه سازی برخورد اجسام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

10.22060/ceej.2022.19824.7264

حمید توپچی نژاد؛ محمد پاپی


75. بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دکل‌های نگهدارنده مشعل با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22060/ceej.2022.20656.7491

سعیده کوهستانی؛ بیژن سیاف زاده؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ مهدی شریفی


76. بررسی تحولات نگرش در قوانین و مقررات ایران برای نیل به مدیریت یکپارچه در آب و فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22060/ceej.2022.19325.7139

سید ابراهیم نزل آبادی؛ رضا مکنون؛ ُسید محمد رضا علوی مقدم


77. بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرباره کارخانه فولاد اهواز بر خواص ملات های سیمان- سرباره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22060/ceej.2022.20414.7416

سیدفتح اله ساجدی؛ سیدحمید هاشمی


78. پیش‌بینی خرابی شیارشدگی در روسازی های انعطاف‌پذیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.20965.7581

علیرضا عسکری؛ پوریا حاجی کریمی؛ مهرداد احسانی؛ فریدون مقدس نژاد


79. مطالعه عددی آزمایش نفوذ پیزوکن در خاک ماسه ای فیروزکوه با شرایط زهکشی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.21082.7611

محمدمهدی احمدی؛ محمد جواد ماشین چیان


80. مدیریت هوشمند فشار در شبکه‌های آبرسانی برای کاهش نوسانات زمانی و مکانی فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.19743.7250

نیوشا هدایتی مرزونی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی؛ مهدی کمیلی


81. مطالعه پارامتری رفتار خمش خارج از صفحه اتصالات لوله‌ایT شکل فولادی تحت آتش استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.19984.7307

فرید احمدپور؛ مصطفی زین الدینی؛ محمد معتمدی؛ رضا رشنوئی؛ سید امین حسینی


84. بهینه‌سازی هزینه چرخه عمر پلها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان پلها (مطالعه موردی پلهای مسیر ساری به محمودآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.17603.6622

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ شروین روشن قلب


85. تاثیر رطوبت، قیر،تراکم و شکستگی مصالح فیلتر شنی بر پارامتر های مقاومت برشی سطح تماس فیلتر با هسته بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.20378.7407

علی نبی زاده؛ سعید محمدی جو؛ ستار بهرامی


86. بررسی ترکیب سیستم‌های سازه‌ای دیاگرید و هگزاگرید در ارتفاع ساختمان‌های بلند مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.4803.7183

حدیث سعیدی نژاد؛ فریدون امیدی نسب؛ مجتبی حسینی


87. عملکرد نانو صفحات گرافن‌اکساید در دیسپرسیون نانوذرات اکسید سیلیس و تأثیر آن بر خصوصیات مکانیکی ملات سیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.18528.6891

علی اکبر رمضانیان پور؛ محمد مهدی زائری امیرانی؛ سید سجاد میرولد


88. بررسی کارایی روشهای مختلف برای ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل خط دو مترو تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.20545.7460

محمدرضا باغبان گل پسند؛ صفا پورجواد آدمی؛ غلامرضا باغبان گل پسند؛ سیف الدین موسی زاده