دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی تاثیر استفاده از نانوذرات آهن بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‏های آلوده به فلز کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22060/ceej.2023.22337.7954

میکائیل کاظم زاده؛ پژمان ذوقی؛ امیرعلی زاد


ارزیابی لرزه‌ای اتصال پیشنهادی با نبشی و سپری و مقایسه با اتصالات از پیش تایید شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22060/ceej.2023.20988.7591

علی پروری؛ مهدی وجدیان؛ سینا ناصری