موضوعات = مهندسی تونل در محیط های خاکی و سنگی
تعداد مقالات: 22
بررسی کارایی روشهای مختلف برای ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل خط دو مترو تبریز

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 8-8

10.22060/ceej.2022.20545.7460

محمدرضا باغبان گل پسند؛ صفا پورجواد آدمی؛ غلامرضا باغبان گل پسند؛ سیف الدین موسی زاده


آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونل‌سازی مکانیزه

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 2497-2514

10.22060/ceej.2020.17432.6558

لیلا نیک اختر؛ شکراله زارع؛ حسین میرزائی نصیرآباد


بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 351-370

10.22060/ceej.2018.14808.5746

نعیمه حسینی توانا؛ محمدتقی همزبان قراملکی


تحلیل حساسیت اثر بارگذاری دینامیکی بر فضاهای زیرزمینی بدون پوشش به روش عددی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 377-390

10.22060/ceej.2017.11445.5073

مرتضی رحیمی دیزجی؛ احمد فهیمی فر؛ مسعود جبارزاده