موضوعات = مهندسی تونل در محیط های خاکی و سنگی
تعداد مقالات: 21
بررسی کارایی روشهای مختلف برای ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل خط دو مترو تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.20545.7460

محمدرضا باغبان گل پسند؛ صفا پورجواد آدمی؛ غلامرضا باغبان گل پسند؛ سیف الدین موسی زاده


بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 351-370

10.22060/ceej.2018.14808.5746

نعیمه حسینی توانا؛ محمدتقی همزبان قراملکی


تحلیل حساسیت اثر بارگذاری دینامیکی بر فضاهای زیرزمینی بدون پوشش به روش عددی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 377-390

10.22060/ceej.2017.11445.5073

مرتضی رحیمی دیزجی؛ احمد فهیمی فر؛ مسعود جبارزاده