موضوعات = مهندسی تونل در محیط های خاکی و سنگی
تعداد مقالات: 20
2. آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونل‌سازی مکانیزه

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2020.17432.6558

لیلا نیک اختر؛ شکراله زارع؛ حسین میرزائی نصیرآباد


7. بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 351-370

10.22060/ceej.2018.14808.5746

نعیمه حسینی توانا؛ محمدتقی همزبان قراملکی


14. تحلیل حساسیت اثر بارگذاری دینامیکی بر فضاهای زیرزمینی بدون پوشش به روش عددی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 377-390

10.22060/ceej.2017.11445.5073

مرتضی رحیمی دیزجی؛ احمد فهیمی فر؛ مسعود جبارزاده