موضوعات = سدهای خاکی
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 14-14

10.22060/ceej.2021.18682.6925

چواد پارسا؛ حسین حکیمی خانسر؛ علی دلیر حسین زاده؛ جلال شیری