موضوعات = تکنولوژی بتن
تاثیر نسبت فعال ‌کننده به چسب بر پارامترهای شکست بتن ژئوپلیمری سبک بر پایه خاکستر بادی

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 723-738

10.22060/ceej.2023.21003.7594

محمد رضا عباسی زرگله؛ موسی مظلوم؛ مجتبی جعفری صمیمی؛ محمد حسن رامشت


تاثیر الیاف امباس (پلی‌پروپیلن اصلاح شده) بر رفتار بتن مورد استفاده در روسازی‌های بتنی

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 695-714

10.22060/ceej.2021.19071.7054

مسعود غلامی؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ امیرمحمد رمضانیان پور