موضوعات = کنترل سازه
تعداد مقالات: 29
محاسبه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده و بررسی عملکرد آن بر روی پل یکپارچه چهار دهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22060/ceej.2022.20692.7509

احمد شوشتری؛ سیده فاطمه لبافی؛ احسان محتشمی


میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتو با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-34

10.22060/ceej.2020.18975.7013

علیرضا رئیسی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمد علی رهگذر