موضوعات = کنترل سازه
تعداد مقالات: 27
مدل‌سازی حدی جداساز لغزشی سه‌گانه و بررسی اثر آن بر رفتار روسازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20367.7423

محمود اسماعیلی؛ تورج تقی خانی


تحلیل حساسیت‌ بر پایه قابلیت اعتماد قاب برشی مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22060/ceej.2022.20419.7418

محمد رضا سیفی اسگ شهر


میراگر فلزی پوسته‌ای تودرتو با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-34

10.22060/ceej.2020.18975.7013

علیرضا رئیسی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمد علی رهگذر