کلیدواژه‌ها = قیر
تعداد مقالات: 4
تاثیر رطوبت، قیر،تراکم و شکستگی مصالح فیلتر شنی بر پارامتر های مقاومت برشی سطح تماس فیلتر با هسته بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.20378.7407

علی نبی زاده؛ سعید محمدی جو؛ ستار بهرامی


بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 187-212

10.22060/ceej.2018.14707.5726

سعید صبحی؛ افشار یوسفی عباسعلیلو؛ سعید حسامی؛ محمود عامری