کلیدواژه‌ها = دیوار برشی فولادی
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارهای جانبی

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 5589-5602

10.22060/ceej.2019.8504.4183

علیرضا رهایی؛ نسیم ولی زاده؛ احمد شکوه فر


ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 83-91

10.22060/ceej.2010.162

علیرضا رهایی؛ فرزاد حاتمی؛ محمدرضا سلیمی


ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت

دوره 41، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 53-61

10.22060/ceej.2010.287

علیرضا رهایی؛ فرزاد حاتمی؛ محمدرضا سلیمی