کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعیین عیار‌حد معادن سنگ آهن با در نظر گرفتن هزینه‌های توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22887.8066

مجتبی جهانی؛ مجید عطائی پور؛ زینب جهانبانی


استفاده از مصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده به عنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4505-4518

10.22060/ceej.2020.18232.6860

حورا بیکدلی بیکدلی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ بیت ا... بدرلو؛ علی گلابجی فرد


کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‌‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‌‏های راه

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3187-3200

10.22060/ceej.2020.17650.6632

حامد ناصری؛ الهه صفری قلعه کلی؛ سینا محمدزاده سالیانی؛ فریدون مقدس نژاد؛ امیر گلرو