کلیدواژه‌ها = تحلیل استاتیکی غیرخطی
تعداد مقالات: 7
اثر برکنش بر رفتار سازه های فولادی و ارائه ضرایب اصلاح پاسخ لرزه ای

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 315-326

10.22060/ceej.2017.11257.4995

فرهاد بهنام فر؛ فرید پویان؛ مرتضی امیدی