کلیدواژه‌ها = روانگرایی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی آزمایشگاهی بالازدگی لوله‌ی مدفون در خاک مستعد روانگرایی در اعماق مختلف

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-3

10.22060/ceej.2021.17581.6609

سیما بهرام قناد؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ مارال قربانی


4. ارزیابی اثر اتساع خاک بر نشست ناشی از روانگرایی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 23-23

10.22060/ceej.2021.17718.6650

محمدحسین نخعی؛ امیر بذرافشان مقدم


7. تاثیر ریزدانه های چسبنده بر مقاومت برشی زهکشی نشده ماسه انزلی

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 133-141

10.22060/ceej.2015.391

مجید ابراهیمی؛ علی قربانی؛ یاسر جعفریان