نویسنده = فرزین سلماسی
تعداد مقالات: 17
1. ارزیابی پمپ‌های دور متغیر در سامانه‌های تحت فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22060/ceej.2021.19867.7277

فرزین سلماسی؛ آرین سلماسی


3. شرایط جریان موجکی و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه پهن مستطیلی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 8-8

10.22060/ceej.2021.18314.6830

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ هادی ارونقی؛ فائزه رضایی


8. بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


14. بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 843-864

10.22060/ceej.2018.14027.5538

فرزین سلماسی؛ رضا حسین زاده اصل؛ هادی ارونقی