نویسنده = جمال محمدولی سامانی
تعداد مقالات: 4
بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دو بعدی تحت شرایط واقعی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1221-1240

10.22060/ceej.2018.14503.5675

سیامک امیری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی


ارزیابی راهکار‌های کاهش شوری آب رودخانه کارون با استفاده از سناریو‌های مدیریتی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 245-256

10.22060/ceej.2017.12160.5138

بهمن فکوری دکاهی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی