اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2227
تعداد پذیرش 725

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 1199
تعداد مشاهده مقاله 1088701
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1279786
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 182 روز
درصد پذیرش 33 %