اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2540
تعداد پذیرش 901

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 90
تعداد مقالات 1376
تعداد مشاهده مقاله 1423042
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1745479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
درصد پذیرش 35 %