اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3720
تعداد پذیرش 983

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 1073
تعداد مشاهده مقاله 903849
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1039103
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
درصد پذیرش 26 %