اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2113
تعداد پذیرش 687

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 1162
تعداد مشاهده مقاله 1015595
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1197070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 175 روز
درصد پذیرش 33 %