اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2377
تعداد پذیرش 806

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 1281
تعداد مشاهده مقاله 1240413
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1467838
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
درصد پذیرش 34 %