اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2433
تعداد پذیرش 845

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 1320
تعداد مشاهده مقاله 1284851
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1537315
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
درصد پذیرش 35 %