اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2490
تعداد پذیرش 872

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 1347
تعداد مشاهده مقاله 1348080
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1630108
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
درصد پذیرش 35 %