اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2310
تعداد پذیرش 766

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 72
تعداد مقالات 1240
تعداد مشاهده مقاله 1169446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1373767
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
درصد پذیرش 33 %