نمایه نویسندگان

آ

 • آل رسول، سهیل بررسی کارکرد ساختمان های بلند بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد، مقاوم شده با مهاربند فولادی در مقابل زلزله MCE1 [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]
 • آل شیخ، علی اصغر روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • آل شیخ، علی اصغر روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]

ا

 • ابریشمی، سعید طراحی و ساخت مدل فیزیکی جدید جهت مطالعه رفتارپی های نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری های سیکلی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]
 • احمدی، محمد تقی بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در تکیه گاه سدهای قوسی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 157-169]
 • احمدی، محمد مهدی تعیین فاصله عددی مطمئن برای ایجاد ظرفیت باربری کامل نوک شمع های درجاریز در خاکهای لایه ای در شرایط ماسه بر روی رس [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 65-73]
 • ازهری، مجتبی کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک برروی انواع تکیه گاه داخلی الاستیک به روش نوار محدود اسپلاین [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 83-93]
 • افلاکی، اسماعیل بررسی ارتباط بین خصوصیات ذاتی تحکیم‌پذیری خاک‌های ریزدانه بازسازی شده و طبیعی منطقه جنوب تهران [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 147-156]
 • ایمان شعار، فرهاد بررسی رابطه بین پارامترهای هندسی مئاندرهای رودخانه و ضریب سینوسیته [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 19-26]

ب

 • بهاری، محمد رضا تحلیل پارامتریک رفتارغیرخطی اعضای لوله‌ای شکل تحت بار جانبی دینامیکی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 55-63]

پ

 • پور حسینی، رضا تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 85-92]
 • پورسرتیپ، بابک مطالعه …ی عددی پایداری جانبی – پیچشی تیرورق …های جدار نازک حاوی گشایش در جان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 63-71]

ج

 • جنتی، ایمان کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک برروی انواع تکیه گاه داخلی الاستیک به روش نوار محدود اسپلاین [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 83-93]
 • جوادیان، سهیلا بررسی تأثیر شوینده های زیستی تولید شده در فرایند اصلاح زیستی بر انتقال و حذف آلودگی ها در خاک آلوده نفتی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 93-103]

ح

 • حاتمی، فرزاد ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 53-61]
 • حسامی، ابراهیم ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 105-113]
 • حسنلوراد، محمود اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 95-104]
 • حمیدی جمنانی، حامد بررسی رفتار کاهنده چرخه های هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن آرمه با شکل پذیری متوسط [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 45-53]
 • حمزه لو، حسین شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]

خ

 • خبازیان، مجید تعیین فاصله عددی مطمئن برای ایجاد ظرفیت باربری کامل نوک شمع های درجاریز در خاکهای لایه ای در شرایط ماسه بر روی رس [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 65-73]
 • خدایی، علی ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 105-113]
 • خندان بکاولی، محمد بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در تکیه گاه سدهای قوسی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 157-169]
 • خواجه حسینی، امیر حسین تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 85-92]

ر

 • رحیم نژاد، رضا بررسی ارتباط بین خصوصیات ذاتی تحکیم‌پذیری خاک‌های ریزدانه بازسازی شده و طبیعی منطقه جنوب تهران [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 147-156]
 • رستـگار، مهدی کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 11-18]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 53-61]

ز

 • زراتی، امیر رضا الگوی جریان در بالادست کوله پل در بستر فرسایش پذیر [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 115-125]
 • زمان کبیر، محمد مطالعه …ی عددی پایداری جانبی – پیچشی تیرورق …های جدار نازک حاوی گشایش در جان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 63-71]
 • زهرائی، سید مهدی بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمان‌های مهاربندی شده تحت زلزله های حوزة نزدیک و دور [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

س

 • سبط، محمد حسن تحلیل و بررسی روش های اجرای پروژه از دیدگاه کارفرمایان ایرانی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 75-82]
 • سلیمی، محمدرضا ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 53-61]

ش

 • شاد، روزبه روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • شاد، روزبه روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]
 • شاه نظری، حبیب اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 95-104]
 • شکیب، حمزه شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • شمسی، احمد طاهر بررسی رابطه بین پارامترهای هندسی مئاندرهای رودخانه و ضریب سینوسیته [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 19-26]
 • شهابیان، فرزاد تحلیل حرارتی و مکانیکی جوشو راه های کاهش تنش های پسماند ناشی از جوشکاری [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 43-51]

ص

 • صالح زاده، حسین اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 95-104]
 • صباغ یزدی، سعید رضا بررسی عددی اثرات همجواری و ساختمانهای جنبی بر توزیع فشار ناشی ازجریان باد اطراف برج های خنک کن پشت بنددار [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 105-114]

ف

 • فخاریان، کاظم بررسی تغییر شکل پذیری دیوار خاک مسلح به ارتفاع 17 متر در شرایط لرزه ای [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • فخاریان، کاظم طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بیرون کشش سیکلی ژئوگرید [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 137-146]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا بررسی رفتار کاهنده چرخه های هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن آرمه با شکل پذیری متوسط [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 45-53]
 • قدرتیان، سید حسام الدین بررسی تغییر شکل پذیری دیوار خاک مسلح به ارتفاع 17 متر در شرایط لرزه ای [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 23-33]
 • قدوسی، پرویز روش طرح اختلاط بتن خود متراکم بر اساس حداقل حجم خمیر سیمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 1-9]

ک

 • کرامتی، ابوالقاسم بررسی کارکرد ساختمان های بلند بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد، مقاوم شده با مهاربند فولادی در مقابل زلزله MCE1 [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]
 • کلانتری، سید سجاد الگوی جریان در بالادست کوله پل در بستر فرسایش پذیر [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 115-125]

گ

 • گلباباپور، وحید تحلیل و بررسی روش های اجرای پروژه از دیدگاه کارفرمایان ایرانی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 75-82]
 • گنجی دوست، حسین بررسی تأثیر شوینده های زیستی تولید شده در فرایند اصلاح زیستی بر انتقال و حذف آلودگی ها در خاک آلوده نفتی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 93-103]
 • گودرزی، محمد علی بررسی عددی اثرات همجواری و ساختمانهای جنبی بر توزیع فشار ناشی ازجریان باد اطراف برج های خنک کن پشت بنددار [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 105-114]

ل

 • لطف اللهی یقین، محمد علی کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 11-18]

م

 • محبی، بنیامین بررسی رفتار کاهنده چرخه های هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن آرمه با شکل پذیری متوسط [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 45-53]
 • مرادآبادی، احسان بررسی تأثیر شوینده های زیستی تولید شده در فرایند اصلاح زیستی بر انتقال و حذف آلودگی ها در خاک آلوده نفتی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 93-103]
 • مرشد، رضا تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 85-92]
 • میر محمد حسینی، سید مجدالدین طراحی و ساخت مدل فیزیکی جدید جهت مطالعه رفتارپی های نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری های سیکلی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]
 • مصباح، مسلم تحلیل حرارتی و مکانیکی جوشو راه های کاهش تنش های پسماند ناشی از جوشکاری [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 43-51]
 • مقدسی موسوی، سید علی شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • مقدس نژاد، فریدون ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 105-113]
 • ملک، محمدرضا روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • ملک، محمد رضا روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]
 • منیرعباسی، آرمین روش طرح اختلاط بتن خود متراکم بر اساس حداقل حجم خمیر سیمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 1-9]
 • مهدی زاده رحیمی، بابک تحلیل پارامتریک رفتارغیرخطی اعضای لوله‌ای شکل تحت بار جانبی دینامیکی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 55-63]

ن

 • نیری، آرش طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بیرون کشش سیکلی ژئوگرید [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 137-146]
 • نشاط، مهدی روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • نشاط، مهدی روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]
 • نیکنام، احمد ارزیابی تأثیر اضافه مقاومت در رفتار لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]

و

 • وفائی نژاد، علی رضا روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 35-43]
 • وفائی نژاد، علی رضا روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 127-136]

ه

 • هاشمی، راضیه ارزیابی تأثیر اضافه مقاومت در رفتار لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 13-22]

ی

 • یحیی آبادی، علی اکبر بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمان‌های مهاربندی شده تحت زلزله های حوزة نزدیک و دور [دوره 41، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • یزدانی، محمود بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در تکیه گاه سدهای قوسی [دوره 41، شماره 2، 1388، صفحه 157-169]