مقایسه اثرات نانو سیلیس و دودة سیلیس بر روی ریزساختار و دوام نمونه های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست،

چکیده

فناوری نانو در سال­های اخیر سبب تحولات وسیعی در دانش بشری شده است و محققین علوم مختلف از آن بهره گرفته­اند. نانو ذرات به دلیل ویژگی­های خاص فیزیکی و شیمیایی در بسیاری از زمینه­ها برای ساخت مواد جدید با قابلیت­های منحصر به فرد به کار می­روند. از این رو استفاده از نانو سیلیس به عنوان یکی از محصولات فناوری نانو که می تواند نقش یک پوزولان مصنوعی بسیار فعال را در بتن ایفا نماید، مورد توجه قرار گرفته است. در این حال پیشرفت­های اخیر در زمینه فناوری مصالح ساختمانی، امکان استفاده از نانو سیلیس کلوئیدی را فراهم نموده است. در این مطالعه آزمایشگاهی، به بررسی خواص مکانیکی و دوامی بتن­های حاوی نانو سیلیس و دودة سیلیس یا آزمایش­هایی مانند مقاومت فشاری، نفوذ و جذب آب، نفوذ تسریع شده یون کلراید و مقاومت الکتریکی بتن پرداخته شده است. به علاوه، جهت مطالعه ریزساختار خمیر سیمان حاوی دودة سیلیس و نانو سیلیس نیز از آزمایش­های طیف­سنجی تفرق اشعه ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش مقاومت فشاری با افزایش نانو سیلیس (37% افزایش مقاومت 3 روزه با افزودن 5/7 % نانو سیلیس) هستند. هم­چنین نانو سیلیس اثر بیشتری در کاهش نفوذپذیری بتن در مقابل آب و یون کلراید و افزایش مقاومت الکتریکی بتن (68% بهبود مقاومت در برابر یون کلراید و 56%  افزایش مقاومت الکتریکی در سن 28 روز با افزایش 5/7 درصد نانو سیلیس) در مقایسه با دودة سیلیس به خصوص در سنین اولیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Microstructure and Durability of Concretes Containing Nano Silica and Silica Fume

نویسنده [English]

  • Aliakbar Ramezaniyanpor
چکیده [English]

Recently, Nanotechnology has caused a vast breakthrough worldwide and scientists in different fields have used it. Nano particles have been gaining increasing attention and been applied in many fields to fabricate new material with novel function due to their unique physical and chemical properties. Therefore, using Nano-silica as a Nano-scale additive in concrete is under further inspection by researchers. Recent contribution to the development of building materials compromise adding colloidal Nano-silica to concrete. In this paper, the influence of Nano-silica addition on mechanical and durability properties of concrete as compared with silica fume has been studied. Tests include compressive strength, water permeability, rapid chloride penetration and electrical resistance test. Moreover, microstructure of the cement paste incorporating Nano-silica and Silica-fume were studied through X-ray diffraction and Scanning electron microscope tests. The experimental results show that Nano-silica as an artificial pozzolanic material can improve the compressive strength, water penetration resistance and electrical resistivity of concrete and reduce the chloride diffusion more effectively than SF at early ages. In addition, utilizing NS in cement paste improve its microstructure at early days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Silica
  • Silica fume
  • Mechanical Properties
  • Microstructure
  • Durability
[1]Qing, Y., Zenan, Z., Deyu,K. and Rongshen, k., “Influence of nano-SiO2 addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume”,Construction and Building Materials, Vol.21, 2007, pp.539-545.
[2]Collepardi, M., Ogoumah Olagot, J., Troli, R., Simonelli, F. and Collepardi, S., “Combination of Silica Fume, Fly Ash and Amorphous Nano-Silica in Superplasticized High-Performance Concretes”, Enco, Engineering Concrete, Ponzano Veneto, Italy, 2007.
[3]Li, G., “Properties of high-volume fly ash concrete incorporating nano-SiO2”, Cement and Concrete Research, Vol.34, 2004, pp. 1043-1049.
[4]Jo, B.W, Kim, C.H., Tae, G.H., Park, J.B., “Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles”, Construction and Building Materials, Vol.21, 2007, pp. 1351-1355.
[5]Li, H., Xiao, H.G., Yuan, J., Ou, J.P., “Microstructure of cement mortar with nano-particles”, Composites: Part B,Vol. 35, 2004, pp. 185-189.
[6]Ji, T., “Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-SiO2”Cement and Concrete Research, Vol.35, 2005, pp. 1943-1947.