مطالعه آزمایشگاهی بر استعداد روانگرایی ماسه بابلسر در شرایط تحکیم همسان و ناهمسان از دیدگاه پارامتر حالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Faculty of Engineering, University of Guilan

2 میدان امام. خیابان 22 بهمن. کوچه 5. پلاک90

3 میدان امام بلوار دانشگاه خیابان 22 بهمن کوچه 5 پلاک 90

چکیده

نتایج آزمایش های سه محوری زهکشی شده و زهکشی نشده مختلفی که در شرایط همسان و ناهمسان بر روی نمونه های بازسازی شده ماسه بابلسر انجام شده است ارائه می شوند. این نوع ماسه در بخش عمده ای از نوار ساحلی دریای مازندران که شرایطی نظیر خاک ماسه ای بد دانه بندی شده، لرزه خیزی و بالا بودن سطح آب زیرزمینی را دارا می باشد احتمال بالایی از وقوع پدیده روانگرایی در این منطقه را خاطر نشان می نماید. با توجه به حجم بالای ساخت و سازهای شهری بر روی این ماسه، شناخت پارامترهای مکانیکی آن در چارچوب مفهوم حالت پایدار و استعداد روانگرایی بسیار حائز اهمیت است. از پارامتر حالت به عنوان توصیف کننده ای مناسب برای بیان رفتار خاک های درشت دانه در تراکم ها و تنش های اولیه مختلف استفاده شده است. داده های آزمایش ها برای بررسی مقاومت حالت پایدار و استعداد روانگرایی این نوع ماسه با در نظر گرفتن تراکم های نسبی و تنش های موثر اولیه مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که همبستگی بسیار منطقی میان فشار آب حفره ای اضافی و پارامترهای حالت وجود دارند. همچنین ناهمسانی تنش اولیه تاثیر قابل توجهی بر تغییرات حجم و فشار آب حفره ای ایجاد خواهد نمود. این در حالیست که خط حالت پایدار برای نمونه های زهکشی شده و نشده در حالت تحکیم همسان و ناهمسان، خطی یکتاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study on monotonic behavior of Babolsar sand under isotropic and anisotropic consolidation based on state parameter

نویسندگان [English]

  • Yaser Jafarian
  • Ali Ghorbani 1
  • Siavash Salamatpoor 2
  • Sina Salamatpoor 3
چکیده [English]

In this study, several drained and undrained triaxial tests were conducted on the reconstituted samples of Babolsar sand under isotropic and anisotropic consolidation. This sand is widely distributed over the southern bank of Caspian Sea. The tests data have been analyzed in order to investigate the steady state strength and liquefaction susceptibility of this sand within a wide range of initial relative density and principal effective stresses. It is shown that the initial stress anisotropy can profoundly affect the potential of volume change and pore pressure generation. The steady state line, however, remains identical for the isotropically and anisotropically consolidated specimens. It is shown that there exists reasonable correlation between peak values of excess water pore pressure and the corresponding state parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Static triaxial test
  • steady state
  • isotropic and anisotropic
  • state parameter
  • susceptibility liquefaction