بررسی رفتار ترکیب بتن بازیافتی و خودتراکم در ساخت روسازی راه به کمک تست التراسونیک و مقایسه آن با سایر روشها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران موسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه از بتن بازیافتی به دلیل هزینه پایین و نیز کمک به محیط زیست، برای ساخت بسیاری از پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد. ضمناً، بتن خود تراکم به دلیل عدم نیاز به ویبره و کمترین احتمال ایجاد حفره های بزرگ و خلل و فرج، از اهمیت و کاربرد بالایی برخوردار است. در این مقاله با ترکیب این دو نوع بتن خواص آن مورد بررسی قرار گرفته شده استا. برای بدست آوردن مقاومت فشاری بتن می توان از روش های غیر مخرب که می تواند بسیار ساده تر، سریعتر و بدون خرابی است، استفاده شود با این حال بایستی بین نتایج آزمایش مخرب و غیر مخرب همخوانی وجود داشته باشد تا قابل قبول باشند. در این مقاله رفتار ترکیب بتن بازیافتی و خودتراکم مورد استفاده در روسازی بتنی جاده ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این کار از روش کرگیری و آزمایش التراسونیک استفاده شده و مقایسه بین نتایج صورت گرفته است. به صورت میانگین مقاومت فشاری 7 روزه در عیار سیمان 250 کیلوگرم بر متر مکعب برابر با 20.1 مگاپاسکال و در عیار سیمان 400 کیلوگرم بر متر مکعب برابر با 30.8 مگاپاسکال ثبت شده است که رشد 52% را داشته است. در نهایت این نتیجه بدست آمده است که نتایج آزمایش کر گیری و التراسونیک در تعیین مقاومت فشاری بتن می توان بین 7 تا 17 درصد اختلاف داشته باشد و نتایج حاصل از آزمایش التراسونیک مقادیر کمتری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the behavior of recycled concrete and self-compacting concrete in road pavement construction using ultrasonic test and compare it with other methods

نویسندگان [English]

  • Masoud Golshani 1
  • Kambiz Takin 2
  • Saeid Sabouri 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Pooyesh Institute of Higher Education, Qom, Iran
2 Department of Civil Engineering, Safadasht branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, recycled concrete is used for the construction of many construction projects due to its low cost and environmental protection. In addition, self-compacting concrete is very important and useful due to the lack of vibration and the least possibility of creating large holes and voids. In this article, by combining these two types of concrete, its properties have been investigated. To obtain the compressive strength of concrete, non-destructive methods can be used, which can be much simpler, faster and without damage, however, there must be agreement between the destructive and non-destructive test results to be acceptable. In this article, the behavior of recycled and self-compacting concrete used in road concrete pavements has been investigated. For this purpose, the method of grinding and ultrasonic testing has been used and a comparison has been made between the results. The average compressive strength of 28 days in cement grade of 250 kg/m3 is equal to 25.2 MPa and in cement grade of 400 kg/m3 it is equal to 38.9 MPa, which has increased by 54%. Finally, it has been concluded that the results of sanding and ultrasonic testing in determining the compressive strength of concrete can have a difference between 7 and 17%, and usually the results of ultrasonic testing show lower values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • compressive strength
  • in situ test
  • ultrasonic test
  • corrugation test