اثر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد قاب‌های خمشی فولادی کوتاه و میان مرتبه مجهز به میراگر اصطکاکی پال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

2 دانشجوی دکترا مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

3 دانشجوی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی،دانشگاه صنعتی سیرجان،ایران.

چکیده

در این تحقیق، به بررسی رفتار سازه‌های فولادی 3، 5 و 8 طبقه با قاب فولادی خمشی متوسط در چهار حالت بدون در نظر گرفتن اندرکنش (A)، با در نظر گرفتن اندرکنش (B)، با استفاده از میراگر (C) و در حالت استفاده از میراگر با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (D) و عملکرد میراگرهای پال، منحنی شکنندگی، تحت هفت شتاب‌نگاشت حوزه نزدیک پالس گونه پرداخته‌شده است. نوآوری پژوهش در استفاده از میراگر اصطکاکی پال و در نظر گرفتن اثر برهم‌کنش خاک و سازه (SSI)‎‏ جهت بررسی رفتار دینامیکی و لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی کوتاه و میان مرتبه می‌باشد. مدل‌سازی در نرم‌افزار ایتبس و تحلیل دینامیکی افزایشی به روش LRFD با نرم‌افزار اپنسیس انجام‌شده است. برای بررسی حالات خرابی مختلف مدل‌ها از سطوح آسیب‌پذیری معرفی‌شده در HAZUS MH-MR4 استفاده‌شده است. قاب‌های موردمطالعه با میراگر تحت تحلیل غیرخطی در سه میرایی 5% 10% و 15% قرارگرفته‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که: برای حالت (B) در سازه‌های کوتاه مرتبه جابجایی طبقات تقریباً ثابت مانده و ‏هیچ تفاوتی نسبت به حالت (A) نداشته است؛ اما در حالت (C) باعث کاهش جابجایی ‏طبقات گردیده و از طرفی در حالت (D) جابجایی ‏طبقات نسبتاً کاهش‌یافته است؛ و الگوی کاهش جابجایی در رکوردهای مختلف، متفاوت است که این ‏موضوع به دلیل متفاوت بودن محتوای فرکانس رکوردها بوده است. همچنین نتایج‌ تحلیل‌های دینامیکی‌ غیرخطی‌ نشان می‌دهد که استفاده از میراگر تأثیری در ‌مقدار برش پایه‌ سازه‌ها نداشته اما در سازه‌های با تعداد طبقات بیشتر، مقدار برش پایه‌ کاهش‌ داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Soil-Structure Interaction Effect on seismic response of low- and mid-rise steel moment-resisting frames equipped with Pall friction damper

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohammadizadeh 1
  • Mohammad Bostani 2
  • Eshrat Farkat 2
  • Nima Mohammadizadeh 3
1 Head of Civil Engineering Department - Islamic Azad University of Sirjan
2 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
3 Student of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Sirjan University of Technology, Iran.‎
چکیده [English]

This research, investigates the behavior of 3, 5, and 8-story steel structures with medium bending steel frames in four cases without considering interaction (A), considering interaction (B), using damper (C), and in Damper usage mode considering soil and structure interaction (D) and the performance of pal dampers, fragility curve, has been discussed under seven acceleration maps of the near-pulse area. The innovation of the research is in the use of a pal friction damper and considering the effect of soil-structure interaction (SSI) to investigate the dynamic and seismic behavior of low and mid-rise intermediate moment steel.Modeling has been done in ETABS software and Incremental Dynamic Analysis (IDA) by LRFD method in Opensees software.Vulnerability levels introduced in HAZUS MH-MR4 have been used to investigate different failure modes of the models. The studied frames with dampers have been subjected to nonlinear analysis in three damping levels 5%, 10%, and 15%. The obtained results showed that: for the state (B) in short structures, the order of displacement of floors remained almost constant and had no difference compared to state (A); But in case (C) it caused a decrease in the movement of floors and on the other hand in case (D) the movement of floors has been relatively reduced; And the pattern of displacement reduction in different records is different.Also use of a damper has no effect on the amount of base shear of structures, but the amount of base shear has decreased in structures with more floors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • low steel moment frame
  • Pall Friction Damper
  • Near-fault Earthquake
  • Incremental Dynamic &lrm
  • Analysis
  • Soil-Structure Interaction.&lrm