اثر زئولیت بر مقاومت فشاری و خصوصیات دوام بتن غلتکی حجیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران-سازه، دانشکده عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

بتن غلتکی کم‌سیمان یکی از انواع بتن‌های خاص است که به جهت کاهش حرارت ناشی از واکنش هیدراتاسیون، مقدار سیمان در نسبت مخلوط آن کم است. این موضوع باعث افزایش نفوذپذیری بتن غلتکی نسبت به بتن معمولی می‌شود. افزایش نفوذپذیری نیز ورود یون‌های مخرب به بدنه بتنی سازه‌های حجیم و در نهایت عدم پایداری این سازه‌ها را به دنبال دارد. مواد مکمل سیمان مانند زئولیت می‌توانند نفوذپذیری را کاهش دهند، از این رو در تحقیق حاضر، تأثیر جایگزینی بخشی از سیمان با زئولیت بر خصوصیات دوام و مکانیکی بتن غلتکی بررسی شده است. ابتدا آنالیز شیمیایی و واکنش پوزولانی زئولیت بررسی شدند. سپس به منظور ارزیابی تأثیر زئولیت بر خواص بتن، نمونه‌های بتن غلتکی در چهار نسبت مخلوط با درصدهای جایگزینی 0%، 15%، 30% و 40% سیمان با زئولیت ساخته شدند و تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری، عمق نفوذ آب، جذب آب، نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT )، مقاومت الکتریکی، سرعت پالس اولتراسونیک (UPV) قرار گرفتند. کارایی مخلوط‌های بتن غلتکی نیز از طریق آزمایش میز وی بی تعیین شد. نتایج نشان دادند که بر طبق آزمایش‌های RCPT، عمق نفوذ آب و مقاومت الکتریکی، جایگزینی 15% وزن سیمان با زئولیت باعث کاهش نفوذپذیری و بهبود چشمگیر خصوصیات دوامی می‌شود. همچنین افزایش درصد زئولیت، مقاومت فشاری نمونه‌ها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Zeolite on the Compressive Strength and Durability Properties of Roller Compacted Mass Concrete

نویسندگان [English]

  • ali sarafi 1
  • Seyed Mehdi Zahrai 2
  • Amir mohammad Ramezanianpour 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 School of Civil Engineering, University of Tehran
3 Tehran university
چکیده [English]

Low-cement roller compacted concrete is one of the special types of concrete that has a low amount of cement in its mixture proportion in order to reduce the heat caused by the hydration reaction. This increases the permeability of roller compacted concrete compared to conventional concrete. The increase in permeability also leads to the entry of destructive ions into concrete of mass structures and ultimately the instability of these structures. Cement supplementary materials such as zeolite can reduce permeability, so in this research, the effect of replacing a part of cement with zeolite on durability and mechanical properties of roller compacted concrete has been investigated. First, chemical analysis and pozzolanic activity of zeolite were investigated. Then, in order to evaluate the effect of zeolite on the properties of concrete, samples of roller compacted concrete were made in four mixture proportions with replacement percentages of 0%, 15%, 30% and 40% of cement with zeolite and subjected to compressive strength, water penetration depth, water absorption, Rapid Chloride Permeability Test (RCPT), electrical resistivity, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV). The workability of the roller compacted concrete mixtures was also determined by the V.B. table test. The results showed that according to RCPT, water penetration depth and electrical resistivity tests, replacing 15% of cement weight with zeolite reduces permeability and significantly improves durability properties of roller compacted concrete. Also, increasing the percentage of zeolite reduces the compressive strength of the specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • Roller-Compacted Concrete (RCC)
  • Durability Properties
  • Mechanical Properties
  • Workability