کنترل نیمه فعال سازه‌های دارای میراگرهای MR و Orifice تحت بارهای انفجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 تبریز-دانشگاه تبریز-بلوار 29 بهمن- دانشکده مهندسی عمران- گروه سازه

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی سازه‌های برشی مجهز به میراگرهای MR و Orifice تحت بار انفجار زیرسطحی پرداخته‌شده است. این مطالعه علاوه بر تحریک انفجار زیرسطحی ( با توجه به ماهیت متفاوت این‌گونه از بارگذاری‌ها) به‌منظور بررسی روند کارآیی و مقایسه پاسخ‌های حاصل از اعمال این‌گونه تحریک به سازه از تحریک زلزله نیز بهره گرفته است. دو میراگر انتخابی از دسته ابزارهای کنترل نیمه فعال هستند، که با بهره‌گیری از تغییر ولتاژ ورودی و تغییر میدان مغناطیسی، نیروی تولیدی میراگر را متناسب با تحریک وارده تغییر می‌دهند. پاسخ‌های سازه بر اساس عملکرد میراگرهای انتخابی با بهره‌گیری از الگوریتم Clipped-Optimal بررسی‌شده است. در این الگوریتم، به‌منظور بررسی دقیق‌تر پاسخ‌های سازه‌های انتخاب‌شده نیروی میراگرها با استفاده از ولتاژ بهینه و ولتاژ حداکثر به سازه اعمال‌شده است. لازم به ذکر است، علاوه بر کنترل نیمه فعال در برخی از موارد به‌منظور مقایسه بین پاسخ‌های به‌دست‌آمده از الگوریتم کنترل LQR نیز استفاده‌شده است. در این پژوهش از دو سازه 3 و 5 طبقه برای بررسی عملکرد الگوریتم مورداشاره تحت تحریک وارده استفاده‌شده است، براین اساس به‌منظور تخفیف اثرات مخرب ناشی از تحریکات وارده به سازه دو میراگر در طبقات مختلف جایگذاری شده-اند. با توجه به بهره‌گیری از الگوریتم مورداشاره و نتایج تحلیل دو سازه برشی و اعمال میراگرها در طبقات مختلف سازه‌ها، می‌توان عملکرد مناسب الگوریتم و میراگرها را در سازه‌های انتخابی مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semi-active control of structures with MR and Orifice dampers subjected to underground blast-induced vibration

نویسندگان [English]

  • amir hossein ghaffari 1
  • Hosein Ghaffarzadeh 2
1 civil engineering faculty, tabriz university, tabriz, iran
2 Tabriz, Tabriz university, civil engineering faculty
چکیده [English]

Using the control tools is an efficient method to decreasing the responses of the structure under the external excitations. In this regard, this study investigates the performance of two structures equipped with MR dampers and Orifice dampers under the blast-induced vibration. In addition to stimulating the underground blast induced vibration (Due to the different nature of these loads), seismic excitation has also been used to evaluate the efficiency of these dampers. These dampers are semi-active devices, which change the output force of the damper by changing the input voltage and magnetic field of dampers. Also, in this paper, clipped-optimal algorithm was used. This algorithm can generate optimal damper force by changing the voltage at each time step based on the input forces. In this research, structural responses based on optimal and maximum voltage are considered. Also, Numerical results of structure are compared with LQR algorithm. LQR algorithm is considered as a criterion for reducing structural responses to the blast-induced vibration. The results indicate that the proposed method (the different locations and types of dampers) is efficient for decreasing the responses of structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear Building
  • MR Damper
  • Orifice Damper
  • Clipped-Optimal Algorithm
  • underground blast