کنترل ارتعاشات سکوی شابلونی فراساحلی تحت اثر بارهای دینامیکی امواج دریا با استفاده از میراگر جرمی نیمه‌فعال خود توان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

سکوهای نفتی فراساحلی نقش مهمی در صنعت استخراج نفت و انرژی دارند، به همین دلیل کنترل ارتعاشات این سازه‌ها و افزایش طول عمر مفید آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه پاسخ دینامیکی سکوی نفتی فراساحلی تحت اثر بار موج با دوره بازگشت 100 ساله بررسی شده است. برای کاهش پاسخ دینامیکی عرشه سکوی نفتی، میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه‌فعال خود توان (SP-SATMD ) استفاده گردیده و نسبت جرمی آن بصورت پیش فرض 3 درصد در نظر گرفته شده است. انرژی میراگر سیال مغناطیسی (MR ) موجود در میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه‌فعال از ارتعاش میراگر جرمی و از طریق یک سیستم استحصال انرژی تامین می‌شود. این سیستم شامل ژنراتور جریان مستقیم DC ، رک و پینیون است. رک و پینیون حرکت خطی میراگر جرمی را به حرکت زاویه‌ای تبدیل کرده و آن را برای تولید انرژی الکتریکی به ژنراتور DC اعمال می‌کنند. همچنین خود سیستم استحصال انرژی می‌تواند بعنوان یک میراگر الکترومغناطیس (EM ) و الگوریتم کنترلی تناسبی در تعیین میرایی سیال مغناطیسی عمل کند. نتایج بیانگر این است که حداکثر جابجایی و شتاب عرشه سکوی نفتی در حالت کنترل نیمه‌فعال خود توان به ترتیب 15 و 24/16 درصد نسبت به حالت کنترل نشده کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Control of Offshore Jacket Platform Vibrations under Dynamic Loads of Sea Waves Using Self-Powered Semi-Active Mass Damper

نویسندگان [English]

  • Mazyar Fahimi Farzam 1
  • Babak Alinejad 2
  • Rasool Maroofiazar 3
  • Motasam Mousaviyan Safakhaneh 1
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
3 Department of Mechanic Engineering. Faculty of Engineering University of Maragheh. Maragheh. Iran
چکیده [English]

Offshore jacket platforms play an important role in the oil and energy industry, so controlling the vibrations of these structures and increasing their useful life is of great importance. In this study, the dynamic response of the offshore jacket platform under the effect of wave load with a return period of 100 years has been investigated. To reduce the dynamic response of the oil rig deck, a self-powered semi-active mass damper (SP-SATMD) was used and its mass ratio was set at 3% by default. The magneto-rheological damper (MR) energy in a semi-active tuned mass damper is supplied by the vibration of the tuned mass damper through an energy extraction system. This system includes DC direct current generator, rack and pinion. The rack and pinion convert the linear motion of the mass damper into an angular motion and apply it to a DC generator to generate electrical energy. The energy extraction system itself can also act as an electromagnetic damper (EM) and a proportional control algorithm in determining the damping of the magneto-rheological damper. The results show that the maximum displacement and acceleration of the offshore jacket platform deck in its semi-active control mode decreased by 15 and 16.24%, respectively, compared to the uncontrolled mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jacket Platform
  • Self-Powered Semi-Active Mass Damper
  • Magneto-Rheological Damper
  • Wave Load
  • DC Generator