مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری و افت خشک‌شدگی بتن سبک قلیا فعال ‏سرباره‌ای تک جزیی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان رییس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی فارغ التحصیل ارشد

چکیده

در راستای کاهش اثرات زیست محیطی منفی تولید سیمان پرتلند، بتن سبک قلیافعال سرباره ای می تواند به عنوان یک ماده نوین ساختمانی در ‏صنعت ساخت و ساز مدنظر قرار گیرد. بر اساس بررسی های انجام شده توسط مولفین، اطلاعاتی راجب به میزان افت خشک شدگی بتن سبک ‏قلیافعال سرباره ای تک جزیی موجود نمی باشد. در این تحقیق تاثیر عیار سرباره، مقدار متاسیلیکات سدیم به عنوان فعال کننده قلیایی و تاثیر ‏کاربرد سبکدانه بر مقاومت و افت خشک‌شدگی بتن سبک قلیا فعال سرباره‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر دو نوع عمل آوری، عمل ‏آوری در آب و عمل آوری در پوشش پلاستیکی، بر خصوصیات این نوع بتن مورد بررسی قرار گرفته است. برای ساخت بتن سبک از سبکدانه لیکا در ‏ترکیب با سنگدانه‌های معمولی استفاده شد و دو ترکیب ریزدانه لیکا – شن و ریزدانه لیکا - درشت دانه لیکا بدین منظور استفاده گردید. یک نمونه ‏بتن سبک با سیمان پرتلند و یک نمونه بتن قلیا فعال سرباره ‌ای با سنگدانه‌های معمولی برای کنترل و مقایسه نیز ساخته شد. مقاومت فشاری نمونه‌ها ‏در سنین 7، 28 و 90 روز و افت خشک‌شدگی تا سن 180 روز اندازه گیری شد. طبق نتایج آزمایشگاهی به دست آمده، با افزایش عیار سرباره و مقدار ‏متاسیلیکات سدیم، اسلامپ و زمان گیرش کاهش و مقاومت فشاری و افت خشک‌شدگی این نمونه‌ها افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان می‌دهد ‏که عمل آوری بتن حاوی سبکدانه در پوشش پلاستیک سبب افزایش افت خشک‌شدگی و کاهش مقاومت فشاری می شود. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the compressive strength and ‎drying shrinkage of lightweight one-part alkali-‎activated slag concrete

نویسندگان [English]

  • kiachehr Behfarnia 1
  • razieh kadkhodaei 2
  • marjan shahidi 3
1 رئیس دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
2 M.Sc. student, department of civil engineering, Isfahan university of technology
3 graduated student
چکیده [English]

In order to reduce the negative environmental effects of Portland cement production, lightweight alkali-‎activated slag concrete can be considered as a new building material in the construction industry. ‎According to the studies conducted by the authors, there is no research about drying shrinkage of one-‎part lightweight alkali-activated slag concrete. In the present study, the effect of slag content, dosage of ‎one-part alkali-activator and aggregate combination on the compressive strength and drying shrinkage of ‎lightweight one-part alkali-activated slag concrete was considered. Also, two types of curing method i.e. ‎water curing and plastic cover curing were selected to investigate the effect of curing condition on drying ‎shrinkage and compressive strength. To make lightweight concrete, lightweight aggregate (Leca) was ‎used in combination with natural aggregates and two aggregate combinations, one containing lightweight ‎fine aggregate and normal weight coarse aggregate and one other containing both lightweight fine and ‎coarse aggregates, were considered for conducting the experimental tests. A Portland cement mix was ‎also used to make a reference mix of concrete. Compressive strength of the samples was measured at the ‎ages of 7, 28 and 90 days and the drying shrinkage up to the age of 180 days.‎

According to the results, slump and setting time decreased with increasing slag and activator content, ‎while compressive strength and drying shrinkage increased. Examination of curing condition of ‎lightweight one-part alkali-activated slag concrete showed that drying shrinkage increased and ‎compressive strength decreased with plastic cover curing.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • LIGHTWEIGHT CONCRETE
  • ONE-PART ALKALI-ACTIVATED SLAG
  • SODIUM METASILICATE
  • DRYING SHRINKAGE
  • &lrm
  • CURING