بررسی اثر افزودن اتیلن-وینیل استات بر پارامتر‌های مقاومت خاک دانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

چکیده

بهسازی خاک‌ها از دیرباز نقش مهمی در مهندسی عمران به خصوص در حوزه ژئوتکنیک ایفا کرده‌است و با گذشت زمان و کمبود زمین‌های مقاوم جهت احداث سازه‌های عمرانی پیشرفته‌تر، مهندسین این حوزه بر آن شدند تا روش‌های نوینی در جهت تثبیت و تسلیح خاک‌های مسئله‌دار به کارگیرند. در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات زیست‌محیطی هم‌چون افزایش زباله و ضایعات صنعتی و رها شدن آن‌ها در محیط زندگی افراد، مشکلاتی را برای محیط زیست به وجود آورده است. در چنین شرایطی مهندسین حوزه ژئوتکنیک تلاش نموده‌اند با به کارگیری این مواد در پروژه‌های عمرانی، هم حفاظت از محیط‌زیست به عمل آید و علاوه بر آن با توجه به هزینه‌های بسیار ناچیز مواد ضایعاتی، هزینه‌های اقتصادی پروژه‎‌های بهسازی را کاهش دهند. در این پژوهش، به تسلیح خاک دانه‌ای در دو حالت سست و نیمه متراکم با استفاده از ماده ضایعاتی صنعتی پلیمری با نام کامل اتیلن-وینیل استات(EVA) پرداخته شده است. آزمایش‌‌ها در درصد‌های مختلف وزنی EVA (0، 25/0، 5/0، 75/0، 1، 25/1، 5/1، 75/1، 2، 25/2، 5/2، 3 و 4)، بدون افزودن رطوبت و با استفاده از دستگاه CBR صورت گرفته‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مقاومت خاک با استفاده از این مواد افزودنی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و تاثیر آن با کاهش وزن مخصوص خاک، بر روی خاک بیشتر می‌شود. هم‌چنین مقدار بهینه مواد افزودنی در حالت سست و نیمه متراکم به ترتیب 2% افزودنی و 1% افزودنی به دست آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of addition ethylene-vinyl acetate on shear strength parameters of granular soil

نویسندگان [English]

  • Mahsa Miri
  • Masoud Amelsakhi
  • Morteza Jiryaei Sharahi
Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
چکیده [English]

Soil improvement has long played an important role in civil sciences, especially in geotechnics. However, with the passage of time and the lack of resilient lands for the construction of more advanced construction structures, engineers in this field decided to use new methods to stabilize and reinforce problematic soils. also in recent years, environmental problems such as the increase of waste and industrial waste and their release into the living environment have created problems for the life of living Creatures. In these circumstances, geotechnical engineers have tried to use these materials in construction projects to protect the environment and, also, due to the very low cost of waste materials, reduce the economic costs of soil improvement projects. As a result of this study, granular soil is reinforced in two loose and semi-dense states using Polymeric industrial waste material called full ethylene-vinyl acetate (EVA). The experiments were performed at different weight percentages of EVA (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 3 and 4), without adding moisture and using the CBR device. The results show that soil resistance has significantly increased with the use of these additives and its effect on soil increases with decreasing soil specific gravity. Also, the optimal amount of soil in loose and semi-dense conditions is 2% additive and 1% additive, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil improvement
  • granular soil Reinforcement
  • Ethylene-vinyl acetate (EVA)
  • waste material
  • environment